آفتاب نیوز : به گزارش خبرنما به نقل از ارتباطات عمومی اداره تعزیرات حکومتی استان اصفهان، غلامرضا صالحی گفت: با گزارش سازمان پشتیبانی استفاده کنندگان و تولیدکنندگان، پرونده گران فروشی آهن ادوات یک شرکت تولیدی در اصفهان، در شعبه چهارم هیأت رسیدگی به تخلف های صنفی تعزیرات حکومتی اصفهان ارزیابی گردید.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان […]

آفتاب نیوز : به گزارش خبرنما به نقل از ارتباطات عمومی اداره تعزیرات حکومتی استان اصفهان، غلامرضا صالحی گفت: با گزارش سازمان پشتیبانی استفاده کنندگان و تولیدکنندگان، پرونده گران فروشی آهن ادوات یک شرکت تولیدی در اصفهان، در شعبه چهارم هیأت رسیدگی به تخلف های صنفی تعزیرات حکومتی اصفهان ارزیابی گردید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در ادامه اضافه کرد: بعد از رسیدگی به این پرونده و احراز تخلف گران فروشی میلگرد و تیرآهن، با توجه به مدارک موجود و دفاعیات غیرموجه مدیرعامل شرکت، علاوه بر ممهور کردن پرونده به مهر تخلف، شرکت متخلف به پرداخت مبلغ بیشتر از ۷۸ میلیارد ریال جریمه در حق دولت محکوم گردید.
مرجع: خبرگزاری مهر