در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی: مجوز فعالیت سه کتابفروشی جدید در کهگیلویه و بویراحمد صادر شد خبرنما مجوز فعالیت سه کتابفروشی جدید در کهگیلویه و بویراحمد صادر شد مجوز فعالیت سه کتابفروشی در کمیسیون بررسی مجوز های فرهنگی و هنری کهگیلویه و بویراحمد صادر شد. معاونت فرهنگی و مطیوعاتی کهگلویه و بویراحمد: از صدور مجوز […]

در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی:
مجوز فعالیت سه کتابفروشی جدید در کهگیلویه و بویراحمد صادر شد
خبرنما مجوز فعالیت سه کتابفروشی جدید در کهگیلویه و بویراحمد صادر شد
مجوز فعالیت سه کتابفروشی در کمیسیون بررسی مجوز های فرهنگی و هنری کهگیلویه و بویراحمد صادر شد.

معاونت فرهنگی و مطیوعاتی کهگلویه و بویراحمد: از صدور مجوز سه کتابفروشی در مرکز استان خبر داد.

رضا خردمند اظهار داشت: ازآنجا که کتاب نقش مهم و ارزنده ای در رشد فکری، آگاهی بخشی و تقویت بار علمی جامعه دارد بعنوان یک کالا در سبد خانوارهای ایرانی از ارزش و جایگاه خاص برخوردار است.

معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود:در راستای توسعه و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی، صیانت و حمایت از حقوق شهروندی و تحقق اهداف و وظایف محوله ی فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه مجوز کتابفروشی در سطح شهرستان بویراحمد صادر گردید وپروانه فعالیت دریافت نمودند.

وی خاطر نشان کرد: فعالیت این کتابفروشی ها از سال ۱۳۹۹ تحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز خواهد شد.