برترین ها: ضرغامی در توییت خود درج کرد: کارنامه دولت در پشتیبانی از پیام‌رسانها منفی هست ، اگر این دولت زمان جنگ بود به خودکفایی نمی‌رسیدیم. آشنا با اشاره تلویحی به زاویه داشتن راستگراها با دولت مهندس موسوی: آقای ضرغامی! زمان جنگ کدام دولت در راس کار بود؟

برترین ها: ضرغامی در توییت خود درج کرد: کارنامه دولت در پشتیبانی از پیام‌رسانها منفی هست ، اگر این دولت زمان جنگ بود به خودکفایی نمی‌رسیدیم.

آشنا با اشاره تلویحی به زاویه داشتن راستگراها با دولت مهندس موسوی: آقای ضرغامی! زمان جنگ کدام دولت در راس کار بود؟

مجادله ضرغامی و آشنا در توییتر