چند روز پیش؛ ساعت ۲ بامداد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ یک دستگاه خودرو پورشه با یک دستگاه خودرو پراید تصادف میکند و در این تصادف راننده پراید فوت مینماید کلیپی از این حادثه منتشر شده که البته مورد توجه و انتقاد افراد بسیاری قرار گرفته است همان طور که در این کلیپ مشاهده میشود صاحب ماشین […]

چند روز پیش؛ ساعت ۲ بامداد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ یک دستگاه خودرو پورشه با یک دستگاه خودرو پراید تصادف میکند و در این تصادف راننده پراید فوت مینماید کلیپی از این حادثه منتشر شده که البته مورد توجه و انتقاد افراد بسیاری قرار گرفته است همان طور که در این کلیپ مشاهده میشود صاحب ماشین پورشه فریاد می زند«این ماشین کلی پولشه کجا میخواین ببرینش؟» و در جواب اینکه «تو یک نفر را کشته ایی» میگوید «کشتم که کشتم، دیه شو میدم!»

البته چنین واکنش نسبت به جان  یک انسان بسیار زننده و غیر قابل چشم پوشی است به ویژه  آنکه این صحبت از ناحیه فردی مطرح شده که خود در تصادف نقش داشته اما فارغ از ابعاد اخلاقی ، اجتماعی و…تحلیل حقوقی آن نیز حائز اهمیت است در این زمینه یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس در مصاحبه با خبر فوری بیان داشته "رفتاری که این اشراف زاده ها انجام می دهند شروع این کار عمدی است و این ها حتما تصادف خواهند کرد لذا از لحاظ قانونی رفتاری که ایشان مرتکب شده قتل عمد است به خصوص صحبت هایی که ایشان بعد از تصادف انجام داده و با افتخار میگوید کشتم که کشتم."

جای بسی تعجب است که یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس به راحتی نسبت به عمد بودن این قتل اظهار نظر میکند در حالی که مشخص نیست :

۱٫ ایشان چقدر از مسائل حقوقی اطلاع دارند؟

۲- آیا ایشان فرق قتل عمد و غیر عمد را میداند؟

آیا ایشان با توجه به جایگاهی که دارند تشخیص نمیدهند که این گونه سخن گفتن میتواند احساسات جامعه را بیش از پیش جریحه دار کند و قضاوت قضات را سختر نماید به خصوص آنکه ما از پوپولیسم کیفری در نظام قضایی خودکم آسیب ندیده ایم .

جهت روشن شدن این مساله از لحاظ حقوقی لازم استجنایت عمدی بر اساس ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تبیین شود.( لازم به ذکر است  بند پ و ت این ماده به دلیل بی ارتباط بودن آن با موضوع مدنظر بیان نمیشود)

)هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افراد معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود ) هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میگردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود.

بند الف ماده ۲۹۰ در این موضوع جایگاهی ندارد زیرا بسیار بعید است که صاحب ماشین پورشه قصد این تصادف و به قتل رسیدن راننده پراید را داشته باشد به ویژه آنکه خود اظهار میدارد « کلی پول این ماشین است» پس او حاضر نیست کوچکترین آسیبی به ماشین گران قیمتش وارد شود.

در رابطه با بند ب ماده ۲۹۰ البته این شبهه وجود دارد که جنایت وارد شده عمدی است یا خیر زیرا قانون گذار تصریح میدارد هرگاه مرتکب عمدا کاری را انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میگردد (جنایت عمدی میباشد)

حال مساله این است آیا کورس گذاشتن در یک خیابان نوعا سبب به قتل رسیدن یا آسیب دیدن فردی میشود؟ مگر نه آنکه روزانه در خیابان های تهران و سایر کلانشهر ها با این قبیل رقابت ها و به اصطلاح کورس گذاشتن هارو به رو هستیم.چه تعداد از این موارد منتهی به فوت میشود که بتوان از آن نتیجه گرفت کورس گذاشتن جنایتی نوعا عمدی است

پرسش دیگر آنکه اگر به جای دوخودرو پورشه دو پراید با هم مسابقه میگذاشتند و راننده پورشه به قتل میرسید باز هم چنین اظهار نظری مطرح میشد؟!

در چنین شرایطی بهتر آن است که قضات محترم تحت تاثیر افکار عمومی و اظهار نظرهای غیر کارشناسی قرارنگرفته و همواره رفتار حرفه ایی را برای تحقق عدالت رعایت کنند.

و نکته آخر میخواهیم با سرمایه داری مقابله کنیم یا از سرمایه دارها انتقام بگیریم و یا آنکه تنها راه مقابله را انتقام میدانیم که اگر چنین باشد وای به حالمان!