وی در جواب به این سوال که آیا امکان صادرات فرش ایرانی به روش های دیگر وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: این امکان وجود دارد، ولی اگر از مبدا کشور دیگری صادر کنیم، به نام فرش ایران نمی رود و امکان دارد به نام حریفان دیگر باشد. در این صورت فرش ایران صددرصد آسیب می […]

وی در جواب به این سوال که آیا امکان صادرات فرش ایرانی به روش های دیگر وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: این امکان وجود دارد، ولی اگر از مبدا کشور دیگری صادر کنیم، به نام فرش ایران نمی رود و امکان دارد به نام حریفان دیگر باشد. در این صورت فرش ایران صددرصد آسیب می کند و خریدار فرش ایرانی هم به فرش ایران دیگر تمایل نشان نمی دهد.

 

وی متذکر گردید: تحریم ها باعث شده تا صادرات فرش ما به برخی کشورها متوقف یا با مشکل رو به رو گردد و متاسفانه به سبب مسایل هزینه ای و مالی، امکان این که در نمایشگاه های بیگانه حضور دائمی دارا باشیم وجود ندارد، از سویی بخش خصوصی و تعاونی بدون این نوع اعتبارات است، در حالی که برای رونق صادرات و خرید فرش ایرانی، باید در چنین بازارهایی به صورت مستمر حضور یابیم و هویت فرش ایرانی را معرفی کنیم تا خریدار داعیه خرید پیدا نماید.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، اعتبار هر ساله صادرات فرش ایران حدود ۴۰۰ میلیون دلار بود که ۱۲۰ میلیون دلار آن به آمریکا صادر می گردید. در حال حاضر بیشتر از شش میلیون ایرانی از محل فرش ارتزاق می کنند.

انتهای پیام