امرالله امینی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که عمده مشکلات اقتصادی کشور در شرایط حاضر ذی ربط به چالش های بخش تولید هست، اظهار کرد: در این زمینه یکی از با اهمیت ترین راهکارهای کمک به صنایع، کاهش مالیات هست چون که دغدغه تولیدکنندگان در حال حاضر این هست که هنوز […]

امرالله امینی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که عمده مشکلات اقتصادی کشور در شرایط حاضر ذی ربط به چالش های بخش تولید هست، اظهار کرد: در این زمینه یکی از با اهمیت ترین راهکارهای کمک به صنایع، کاهش مالیات هست چون که دغدغه تولیدکنندگان در حال حاضر این هست که هنوز محصول تولید و به فروش رسیده نشده باید مالیات آن را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: خوب تر هست در این شرایط مالیات برای تولیدکننده بخشوده گردد چون که تولید موجب رشد اقتصادی شده و اشتغال ایجاد می کند. از سوی دیگر دولت باید برای ایجاد اشتغال هزینه کند؛ در نتیجه ایجاد اشتغال به منزله پرداخت پول به دولت هست.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر ضرورت ایجاد داعیه در تولیدکنندگان از سوی دولت، اظهار کرد: یکی دیگر از راهکارهای پشتیبانی از تولیدکننده، کاهش قسمت کارفرما در بیمه تامین اجتماعی و پرداخت آن از سوی دولت هست.

وی پایین بودن بازدهی تولید در کشور را از موانع با اهمیت رشد اقتصادی عنوان و اظهار کرد: نفع بالا در بخش های دلالی و واسطه ای مثل طلا، ارز و زمین موجب شده نقدینگی موجود در کشور در تولید سرمایه گذاری نشود.

انتهای پیام