در میان دستگیر شدگان، دو افسر ارشد ونزوئلایی و خوآن روکوسنس، قانونگذاری اپوزیسیون می باشند. نیکولاس مادورو، ریاست جمهوری ونزوئلا در اطلاعیه ای تلویزیونی اظهار کرد: هدف آنان منحصرا ترور نبود لکن تشکیل حکومت خونتا بوده هست. انتهای  پیام

در میان دستگیر شدگان، دو افسر ارشد ونزوئلایی و خوآن روکوسنس، قانونگذاری اپوزیسیون می باشند.

نیکولاس مادورو، ریاست جمهوری ونزوئلا در اطلاعیه ای تلویزیونی اظهار کرد: هدف آنان منحصرا ترور نبود لکن تشکیل حکومت خونتا بوده هست.

انتهای  پیام