به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه، فرهاد آییش از نحوه انتخاب امیر جعفری در سریال بدون شرح می‌گوید.  

به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه، فرهاد آییش از نحوه انتخاب امیر جعفری در سریال بدون شرح می‌گوید.