معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از پایان عملیات مقابله با آلودگی نفتی در۶۰ مایلی بندر بوشهر و در نزدیکی سکوهای نفتی العربیه عربستان خبر داد. به گزارش خبرنما، محمد قاسمی معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر دراینباره گفت:در پی دریافت گزارش و تصاویر ماهواره ای در تاریخ ۱۷ […]

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از پایان عملیات مقابله با آلودگی نفتی در۶۰ مایلی بندر بوشهر و در نزدیکی سکوهای نفتی العربیه عربستان خبر داد.

به گزارش خبرنما، محمد قاسمی معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر دراینباره گفت:در پی دریافت گزارش و تصاویر ماهواره ای در تاریخ ۱۷ شهریور ماه  از مرکز همکاری های متقابل در اضطرارهای دریایی مستقر در خلیج فارس، مبنی بر رویت لکه نفتی در نزدیکی سکوهای نفتی العربیه عربستان و ۶۰ مایلی بندر بوشهر، بلافاصله جلسات تخصصی در ساعت ۲۲:۳۰در این زمینه با مسولین وکارشناسان مرتبط، برگزار شد و کنترل آلودگی مذکور در دستور کار قرار گرفت.

قاسمی افزود: در این راستا و در ساعت ۲۳ تجهیزات مقابله با آلودگی بر روی شناورهای هدایت۳ و خلیج فارس مستقر و به همراه ۱۰ نفر از پرسنل به منطقه مورد نظر اعزام شدند.

وی اضافه کرد: همچنین بمنظور دپوی مواد زائد نفتی یک فروند بارج جابیرو از بندر بوشهرو شناور ناجی ۱۸ نیز به جهت پایش از بندر محمد عامری به منطقه اعزام شدند.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد:  براساس پایش های هوایی و پایش های شناور ناجی ۱۸ وسعت آلودگی بیش از یک مایل مربع و در نزدیکی سکوهای نفتی العربیه عربستان گزارش شد.

محمد قاسمی بیان کرد: عملیات بوم اندازی  راس ساعت ۱۲ با استفاده از  یدک کش خلیج فارس حامل تجهیزات مقابله با آلودگی از جمله بوم فراساحلی به طول ۲۵۰ متر، انجام شد.  در طی این عملیات تعداد ۴۰ سکشن از بوم  به منظور مهار مواد نفتی بر روی اب پهن شد.

وی اظهار داشت : در ادامه عملیات پاکسازی مواد نفتی با استفاده از اسکمیر مستقر بر روی شناور هدایت ۳ انجام گردید و عملیات مهار و پاکسازی مواد نفتی در ساعت ۲۰ مورخ ۱۸ شهریور به اتمام رسید و شناورها به سمت بندر بوشهر بازگشتند .