روزنامه ایران: از همان زمان که قضیه خاشقجی پیش آمد، زیادی از مطلعان تذکر می‌دادند که دولت و حکومت مراقب باشند که دست‌های پیدا و مخفی خواهند کوشید سناریویی را بر علیه ایران ایجاد کنند تا لکن بتواند افکار عمومی را از جنایت عربستان منحرف کرده و از طرف دیگر به ارتباطات ایران و اروپا […]

روزنامه ایران: از همان زمان که قضیه خاشقجی پیش آمد، زیادی از مطلعان تذکر می‌دادند که دولت و حکومت مراقب باشند که دست‌های پیدا و مخفی خواهند کوشید سناریویی را بر علیه ایران ایجاد کنند تا لکن بتواند افکار عمومی را از جنایت عربستان منحرف کرده و از طرف دیگر به ارتباطات ایران و اروپا نیز ضربه بزنند.

مطابق توقع ها سناریوی ذکر شده در دانمارک کلید خورد و جالب اینکه برخلاف کشتن خاشقجی که یک جنایت تمام‌عیار و روشن بود و از ابتدا هم همه کمابیش می‌دانستند که چه رخدادی رخ داده، ولی اروپاییان مدت‌ها طول کشید که در مورد آن موضعگیری به نسبت صریحی کنند. این بار که هیچ رخدادی رخ نداده و مدعی‌اند که یک فرد نروژی – ایرانی! از رهبر گروه تروریستی الاحوازیه عکس گرفته هست! سریعا همه متفق‌القول گردیدند که دولت ایران پشت این اقدام هست!!

این بار که هیچ رخدادی رخ نداده و مدعی‌اند که یک فرد نروژی – ایرانی! از رهبر گروه تروریستی الاحوازیه عکس گرفته هست! سریعا همه متفق‌القول گردیدند که دولت ایران پشت این اقدام هست!!اول اینکه فرض کنیم عکس گرفته شده باشد یا می‌خواسته عکس بگیرد، در این صورت حکومت و پلیس دانمارک بر آن فرد مسلط بوده‌اند، پس به چه سبب اذن ندادند که زمان بگذرد و آن فرد را در شرایط قبل از عملیات و با ظواهر و ادله کافی دستگیر کنند؟ روشن هست که اگر چنین احتمالی را می‌دادند به عنوان یک تاکتیک عادی امنیتی، حتماً از این شیوه استفاده می‌کردند. زیرا کسی که عکس می‌خواسته بگیرد، فرض می‌کند که پلیس از او بی‌اطلاع هست و گرنه دست به چنین اقدامی نمی‌زند.

از طرف دیگر با هر معیاری که اتحادیه اروپا بپذیرد، گروه الاحوازیه و رهبرش یک گروه تروریستی شمرده می‌شود. حتی تروریست ذلیل می باشند که کار داعش را به اسم خود اعلام نمودند! در نتیجه آنان می باشند که باید بگویند به چه سبب و به چه دلیل اشخاص تروریست را پناه می‌دهند؟ اگر یک کشور خاورمیانه‌ای یک نفر از داعش اروپایی را پناه دهد، چه برخوردی با آن خواهند کرد؟ در نتیجه روشن هست که ماهیت این ماجرا چیست؟ ولی نکته کلیدی ماجرا، حضور اسرائیل در این قضیه هست.

می‌دانیم دستگاه اطلاعاتی اسرائیل از نظر اجرای این قبیل عملیات بسیار بدسابقه هست. در نتیجه کل ماجرا را می‌توان سناریوی تل‌آویو برای کاهش ضربه به عربستان تلقی کرد.

همه اینهایی که گفته گردید ذی ربط به آن طرف ماجرا هست. ولی در این طرف نیز باید دقت کرد. اگر هیچ مسأله‌ای و هیچ رابطه ای میان فرد بازداشت شده با شهروندان ایرانی وجود نداشته هست، در این صورت دولت باید محکم برخورد نماید و نسبت به تبلیغات ضد ایرانی بعضی از کشورهای اروپایی عکس العمل نشان دهد. ولی حتی اگر چنین باشد، در یک نکته شکی نیست و آن وجود ظرفیتی در ما هست که می‌توانند این چنین برنامه‌ها را بر علیه ایران طراحی و اجرا کنند.

تجربه گذشته در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای نمایش داد که در مواردی نیروهای خودسر کارهایی می‌کنند که دود آنان به چشم حکومت و مسئولان می‌رود. برای حل این مسأله باید قاطع و بدون کوچک‌ترین اغماض و نیز با شفافیت نسبی برخورد کرد.

مورد دانمارک فارغ از اینکه مشمول کدامیک از حالات فوق شود، لزوم دارد که دولت و شخص آقای روحانی محکم و واضح تا آخر ماجرا را بروند. به عنوان یک گزاره کلی که بعید هست غلط باشد در همه حالات فوق، باید دنبال رد پای دستگاه اطلاعاتی اسرائیل با مشارکت سازمان مجاهدین خلق در این کارهای ضد ملی بود.