مجید ابهری در خبرآنلاین درج کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترکیب وزارت کار و امور اجتماعی، رفاه و تعاون متشکل و وسیع ترین سازمان در بین نهادهای دولتی در خدمت گذاری بخش های کم درآمد هست. کارگران و یا اشخاص نیازمند به کار، بیمه دهندگان و اقشار دیگر باید در این شرایط […]

مجید ابهری در خبرآنلاین درج کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ترکیب وزارت کار و امور اجتماعی، رفاه و تعاون متشکل و وسیع ترین سازمان در بین نهادهای دولتی در خدمت گذاری بخش های کم درآمد هست.

کارگران و یا اشخاص نیازمند به کار، بیمه دهندگان و اقشار دیگر باید در این شرایط دشوار با کمک این سازمان زندگی کنند. علاوه بر این از سویی بزرگترین گروه های صنعتی و شرکت های اقتصادی در قالب شستا و موسسات دیگر تحت پوشش این وزارتخانه می باشند. ترکیب سه وزارتخانه با خدمات به صورت مجزا از ابتدا کار درستی نبوده چون که گروه کارخانجات و صنعت های نیازمند مسئولان تخصصی و با تجربه می باشند و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد درآمدساز و با مسیولیت بازنشستگی، کارگران و پشتیبانی از حقوق آنان احتیاج به مدیری مجرب دارد و وزارت کار نیز با ایجاد زمینه های کارآفرینی و اشتغال زایی موجب حرکت چرخ های صنعتی و اقتصادی کشور می گردد.

به همین سبب باید کارهای انجام شده در این وزارتخانه مورد بازبینی قرار گرفته و مسئولان گروه های تولیدی مورد بررسی دو مرتبه قرار گیرند.

باید برای تغییر در این وزارتخانه علاوه بر بازبینی در کارهای، مسئولان مالی و صنعتی بعد از بررسی کارکرد با اغراض نوین همگام گردند وگرنه با تغییر یک نفر دردی معالجه نخواهد گردید. باید با توجه به افزایش فقر و ناتوانی اقتصادی موجود ، بازنشستگان و بیمه شدگان در اولویت قرار گیرندو با تغییر رویکرد مسئولان شرکت های زیر مجموعه در جهت درآمدسازی آنان اقدام گردد و علاوه بر این پیشگیری و مبارزه با عارضه های اجتماعی نیز در دستور کار وزیر جدید قرار گیرد.