به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در این دیدار ارتباطات دوطرفه میان عراق و ترکیه و ارزش کوشش در زمینه توسعه این ارتباطات به شکلی که به سود دو کشور همسایه باشد، مورد ارزیابی جای گرفت. سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در دیدار با برنده یلدز، سفیر ترکیه در بغداد بر […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در این دیدار ارتباطات دوطرفه میان عراق و ترکیه و ارزش کوشش در زمینه توسعه این ارتباطات به شکلی که به سود دو کشور همسایه باشد، مورد ارزیابی جای گرفت.

سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در دیدار با برنده یلدز، سفیر ترکیه در بغداد بر ارزش توجه به نقاط مشترک و مسائل مثبت و کوشش برای کاستن شدت تنش ها در منطقه تصریح کرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در این دیدار علاوه بر این از کشورهای همسایه خواست تا از عراق و امنیت و ثبات آن پشتیبانی کنند؛ چون که این امر تاثیر مثبتی بر امنیت ملی آنان و امنیت منطقه به طور کلی برجا می گذارد.

حکیم در انتهاء تاکید کرد: منفعت عراق در این هست که از سیاست محوربندی ها فاصله گرفته و به طور اساسی بر منفعت های ملت عراق تمرکز گردد.

انتهای پیام