وی دنبال کرد: استفاده ازصندلی کودک و ایجاد تنگنا در خودرو برای کودکان به منظور افزایش امنیت آنان در خودرو من جمله قوانینی هست که در زیادی از کشورها در حال اجرا هست و بر طبق گزارش (WHO سازمان بهداشت جهانی) ایران جزء انگشت شمار کشورهایی هست که قانون صندلی کودک را ندارد. البته وقتی گفت […]

وی دنبال کرد: استفاده ازصندلی کودک و ایجاد تنگنا در خودرو برای کودکان به منظور افزایش امنیت آنان در خودرو من جمله قوانینی هست که در زیادی از کشورها در حال اجرا هست و بر طبق گزارش (WHO سازمان بهداشت جهانی) ایران جزء انگشت شمار کشورهایی هست که قانون صندلی کودک را ندارد. البته وقتی گفت وگو از صندلی می شود در حقیقت ضابطه های حضور کودک در خودرو مطرح هست که این ضابطه های برای سنین متفاوت متمایز هست.یعنی تا سنی کودک باید در “کریر” یعنی تا سنی کودک باید در “کریر” بنشیند و پس از آن طبق سن و جثه صندلی های ویژه ای مدنظر داشته شده تا با نشستن کودکان بر روی آن قد آنان متناسب با کمربند شود.

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه برای افزایش امنیت حضور کودکان در خودرو تاحالا در کشور نه تدبیری اندیشیده شده و نه قانونی وجود دارد، اظهار کرد: براساس آسیب هایی که در کمیسیون امنیت راه ها توسط دستگاه های متفاوت من جمله وزارت کشور، راه پلیس، اورژانس و پزشک قانونی طرح شده درصد زیادی از کشته شدگان در حادثه های رانندگی کودکان می باشند که اگر امنیت آنان درخودرو تامین شود زیادی از تلفات و عارضه های جدی متاثر از تصادفات کاهش می یابد.به صورت مثال بستن کمربند امنیت در کشور که با اجبار و فرهنگسازی همراه بود موجب گردید شدت حوادث و خسارات و تلفات متاثر از تصادفات کاهش یابد.

علاوه بر این تصویب قانون ضابطه های حضور کودک در خودرو در حقیقت مکمل قانون الزام  بستن کمربند امنیت در خودرو هست که به سبب این نقیصه، در عمل برای امنیت کودکان که عارضه پذیرترین گروه بوده و قادر به هیچ دفاعی از خود در بروز حادثه نیستند هیچ گونه تمهیدی تاحالا اندیشیده نشده هست و متاسفانه زیادی از والدین نیز به دلیل  نبود قانون و توجه نکردن کافی رسانه ها به فرهنگ سازی، این موضوع  را به حالت طنز گرفته و به این خطر دامن می زنند.

حصاری  تصریح نمود: در سال ۲۰۱۵ یونیسف برنامه ای را برای کاهش فوت و میر کودکان مطرح نمود و در این طرح یکی از کشورهایی هدف ایران بود.

وی در بخش دیگری از گفت وگو هایش با اشاره به اینکه ابتدا باید قانونی باشد و پس از آن در کنار آن فرهنگ سازی صورت گیرد، گفته بود: البته امکان دارد با اجباری شدن این طرح انتقاداتی نیز در راستای تحمیل هزینه به شهروندان مطرح شود که باید اظهار کرد برای کاهش آمار فوت کودکان در تصادفات باید این هزینه ها را بپردازیم.

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جواب به این سؤال که آیا خودروهای ایرانی از استاندادهای لازم برای انتصاب صندلی کودکی برخوردارند، اظهار کرد: خودروهای ایرانی از استانداردهای لازم برخوردارند زیرا سازمان نرمال و وزارت صنعت کیفیت آنان را تایید کرده و پلیس هم طبق آن تایید،خودروها را شماره گذاری کرده هست و هر ماشین به تبع شماره گذاری مجوز رفت و آمد دارد.البته اظهار نظر در خصوص کیفیت خودروها در تخصص بنده نیست.

وی اقرار کرد:اگر حس می کنیم که خودرویی از امنیت کمتری بهره مند هست اتفاقا باید زیادتر به امنیت کودکان در خودرو توجه نماییم.به عبارت دیگر پدرو مادری که فرزندشان را سوار خودرویی با امنیت کم می کنند نباید این گمان را داشته باشند که چون ماشین ایمن نیست باید فرزند در خودرو رها شود در حقیقت آنان باید شرایط سخت تری را برای این مبحث مد نظر داشته باشند. 

 حصاری با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی پس از تصویب لایحه در مجلس تهیه می شود اظهار کرد:اعضای کمیسیون امنیت راه ها به هیچ عنوان  دنبال درآمدزایی نیستند و اینکه کسی بگوید قانونی شدن این لایحه منتج به افزایش درآمد بخش های متولی می شود خطایی بیش نیست.

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در انتهاء گفت وگو هایش اظهار کرد: اینکه گفته شود امکان دارد کودکان با این مبحث مخالفت کنند درست نیست زیرا کودکان هرچه بزرگتر می گردند راحت تر از بزرگسالان سوژه ای را می پذیرند البته نمی شود تعلیم هایی که امروزه در مهدکودک ها و مدرسه ها و رسانه ها داده می شود را ندید گرفت.

انتهای پیام