به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در مراسم رژه دریایی نیروهای مسلح در بندرعباس که با حضور فرماندهان عالی رده سپاه در حال برپایی هست، اظهار کرد : نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به آمریکایی ها اذن نمی دهند خلیج آرام فارس را به خلیج آتش مبدل کنند. وی ادامه داد: در مقابل خوی سلطه طلبی […]

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در مراسم رژه دریایی نیروهای مسلح در بندرعباس که با حضور فرماندهان عالی رده سپاه در حال برپایی هست، اظهار کرد : نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به آمریکایی ها اذن نمی دهند خلیج آرام فارس را به خلیج آتش مبدل کنند.

وی ادامه داد: در مقابل خوی سلطه طلبی آمریکا در منطقه راهی جز گفت وگو با همسایگانمان و فرستادن پیام دوستی به کشورهای منطقه نداریم، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقابل هرگونه اقدام آمریکایی ها در خلیج فارس عکس العمل نشان داده و آنان را هرگز رها نخواهند کرد. تجربه ایران در جنگ تحمیلی را یادشان نرود.

ریاست مجلس شورای اسلامی اظهار کرد : ایران نیروی مسلحی را در اختیار دارد که نه فقط توان ایستادگی در مقابل هر قلدر مستی را دارد، لکن آماده یاری رساندن به هر دوست و همسایه در منطقه هست و دوستان خود را در مقابل نقشه های زیاده خواهانه آمریکا یاری می کند.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکا روش دیگری را برای مقابله با ملت ایران انتخاب کرده هست، یکی از شگردهای آن کسانی که شبانه روز آن را دنبال می کنند، ایجاد هراس مصنوعی در کشورهای منطقه و اعزام هیات های به ظاهر سیاسی، اما در واقع هیات های امنیتی و اطلاعاتی به این کشورها هست که خاطر کشورهای منطقه بویژه برادرهای دوست عرب مان در منطقه را نسبت به ایران بترسانند.

لاریجانی خطاب به سران کشورهای اسلامی و اعراب خاورمیانه، اظهار کرد : به شما می گویم که آنان دشمنان اسلام و مسلمین می باشند. خودتان خوب تر از ما می دانید که آنان (آمریکایی) در پی غارت ثروت شما می باشند، اما بعضی در منطقه گمان می کردند که با ریاست جمهوری ترامپ به آمال و آرزوهایشان می رسند.

لاریجانی خطاب به سران کشورهای اسلامی متذکر گردید: ما و شما باید هوشیار باشیم و نباید اذن تکرار تجربه صدام حسین را بدهیم. آمریکایی ها برای شوراندن صدام بر علیه جمهوری اسلامی ایران وعده های آن چنانی به وی دادند. صدام با شعارهای جاهلی صدر اسلام کوشش زیادی در تحریک اعراب بر علیه جمهوری اسلامی ایران داشت، اما گویا فراموش کرده بود که مسلمین یک خدای واحد قادر متعال و یک کتاب و قبله و پیامبر دارند. برادرهای، خلیج فارس، خلیج آشتی و دوستی بین ماست. نباید اذن دهیم رژیم آمریکا میان ما و شما ماجراجویی کند.

وی با اخطار به بعضی کشورهای منطقه، اظهار کرد : بعضی به علت دریافت جنگ افزار های آن چنانی مواظب باشند دچار اشتباه نشوند. از هم حالا اعلام می نماییم در مقابل هر اقدام تهدید آمیز، عکس العمل نشان خواهیم داد و آمریکایی ها را در منطقه رها نخواهیم کرد.

..