لاریجانی در مورد لزوم محافظت برجام از سوی سایر کشورهای عضو گروه ۱+۵ پس از خارج شدن آمریکا از این توافق بین المللی، اظهار کرد: اگر آمریکا تخلف کند و سایر کشورهای عضو اقدامی نکنند، برجام سودی برای ایران نخواهد داشت. به همین علت نقش چین، روسیه و کشورهای اروپایی در محافظت پیمان اتمی بسیار […]

لاریجانی در مورد لزوم محافظت برجام از سوی سایر کشورهای عضو گروه ۱+۵ پس از خارج شدن آمریکا از این توافق بین المللی، اظهار کرد: اگر آمریکا تخلف کند و سایر کشورهای عضو اقدامی نکنند، برجام سودی برای ایران نخواهد داشت. به همین علت نقش چین، روسیه و کشورهای اروپایی در محافظت پیمان اتمی بسیار با اهمیت بررسی می گردد.