به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از پایگاه هیل، لئون پانه تا در گفتگویی به شبکه ای.سی تصریح نمود: من می اندیشم با اهمیت ترین کاری که دموکراتها در حال حاضر می بایست انجام دهند این هست که اذن دهند رابرت مولر (بازرس مخصوص پرونده رابطه ترامپ با روسیه) کارش را به […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از پایگاه هیل، لئون پانه تا در گفتگویی به شبکه ای.سی تصریح نمود: من می اندیشم با اهمیت ترین کاری که دموکراتها در حال حاضر می بایست انجام دهند این هست که اذن دهند رابرت مولر (بازرس مخصوص پرونده رابطه ترامپ با روسیه) کارش را به اتمام برساند.پانه تا تصریح نمود: من می اندیشم که مولر در گزارشش در نهایت تعیین خواهد کرد که چه کارهای بیشتری لازم هست بر علیه ریاست جمهور اتخاذ گردد و آنان (دموکراتها) نمی بایست زودتر از این گزارش کاری انجام دهند زیرا برای تعیین اتفاق هایی که در آینده خواهد افتاد، اصلی می باشد.

پانه تا در ادامه افزود که تصور می کند مدارکی در حال تألیف هست که به باعث آنان ترامپ از بابت اتهام ممانعت از اجرای عدالت، گناهکار شناخته می گردد.

پانه تا به ای.

او من جمله این مدارک را اظهارنظرهای فحش آمیز ترامپ در مورد تحقیقات ذکر شده و همین گونه سخنان رودی جولیانی، وکیل ترامپ در مورد تلاشهایی دانست که به نمایندگی از ریاست جمهور صورت داده هست.پانه تا اظهار کرد: من می اندیشم که آنان باید خیلی در استفاده از تاکتیکهایشان برای تضعیف کار این بازرس مخصوص و همین گونه کار دادستان مخصوص احتیاط به خرج دهند.

جدیدا بعضی دموکراتها در کنگره آمریکا با توجه به اذعان ماکیل کوهن، وکیل شخصی پیشین ترامپ به گناهکاری به اتهام جرم ها مالی من جمله نقض قوانین مالی انتخابات تاکید کرده بودند که اگر دموکراتها در انتخابات بعدی کنگره برنده گردند استیضاح ترامپ انجام خواهد گردید.

انتهای پیام