ولی تیموری با بیان این که برداشت های نادرستی از آزادسازی نرخ هتل ها انجام شده هست، به ایسنا توضیح داد: نرخ گذاری تاسیسات گردشگری طبق فرایندی هست که در آیین نامه ایجاد، اصطلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری خدمات تاسیسات گردشگری مصوب سال ۱۳۹۴ هیات دولت تعیین شده هست. نرخ ارزی در هتل […]

ولی تیموری با بیان این که برداشت های نادرستی از آزادسازی نرخ هتل ها انجام شده هست، به ایسنا توضیح داد: نرخ گذاری تاسیسات گردشگری طبق فرایندی هست که در آیین نامه ایجاد، اصطلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری خدمات تاسیسات گردشگری مصوب سال ۱۳۹۴ هیات دولت تعیین شده هست.

نرخ ارزی در هتل ها کنسل شد. تعرفه هتل ها باید به پول ملی و «ریال» باشد. اتباع بیگانه که «انفرادی» به ایران عزیمت می کنند اگر خواستند ارز بدهد هتلدار باید نرخ مصوب را به ارز دولتی با نرخ پایه بانک مرکزی؛ ۴۲۰۰ تومان (برای هر دلار) مبدل و دریافت کند و مجاز نیست قیمتی متمایز و نامتعارف از نرخ مصوب بدهد اتباع بیگانه که «انفرادی» به ایران عزیمت می کنند اگر خواستند ارز بدهد هتلدار باید نرخ مصوب را به ارز دولتی با نرخ پایه بانک مرکزی؛ ۴۲۰۰ تومان (برای هر دلار) مبدل و دریافت کند و مجاز نیست قیمتی متمایز و نامتعارف از نرخ مصوب بدهداین مقام مسؤول در سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری با تاکید بر این که واحد پولی برای محاسبه نرخ خدمات هتل ها همچنان «ریال» هست و مبحث تعیین «نرخ ارزی» برای مسافران بیگانه منتفی شده هست، اظهار کرد: این توافق در چارچوب همان آیین نامه سال ۹۴ حاصل شده هست. در نتیجه هتل ها توان دارند با استناد به شاخص رسمی تساوی ریال با ارز بیگانه، تعرفه ی تعیین شده را به ارز مد نظر خود مبدل و تعویض کنند. یعنی اگر هتل مسافر بیگانه داشته باشد نرخ ریالی خود را به نرخ ارز رسمی کشور که در بانک مرکزی حدود ۴۲۰۰ تومان تعیین شده هست، مبدل می کند و قرار نیست نرخ ارزی نامتعارف و متمایز از نرخ ریالی به بیگانه ها بدهد.

او در مورد مبنای محسابات تعرفه هتل ها به ارز که با توجه به پایین ترین نرخ پایه بانک مرکزی (۴۲۰۰ تومان) درنظر گرفته شده هست، توضیح داد: در آیین نامه مصوب سال ۹۴ مبنای محاسبه های، «شاخص رسمی» تساوی ریال با ارز بیگانه تعیین شده هست. آن زمان سه پایه نرخ (دولتی، نیما و آزاد) وجود نداشت پس با استناد به همان آیین نامه مبنای محاسبه های، نرخ پایه ای که بانک مرکزی اعلام کرده، هست.

جمشید حمزه زاده ـ ـ رییس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران ـ نیز با تایید اظهارات معاون گردشگری به ایسنا اظهار کرد: چیزی با عنوان آزادسازی نرخ در هتل های ایران وجود ندارد. البته این پیشنهاد از سوی جامعه هتلداران به سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری داده شده که در شرایط کنونی خوب ترین حالت آزادسازی نرخ هست، اما هنوز در این ارتباط اقدامی نشده هست و قرار شده بر طبق فرایند پیشین، نرخ ها به طور استانی مشترکا بین اداره میراث فرهنگی و گردشگری و تشکل استانی تنظیم و ابلاغ گردد.

او علاوه بر این اظهار کرد: در توافقی که با سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری انجام شد، نرخ ارزی در هتل ها وجود ندارد و مبنای محاسبه پول ملی هست. برای بیگانه هایی که انفرادی به ایران عزیمت می کنند نیز همان تعرفه مصوب به نرخ رسمی ارز (بانک مرکزی) مبدل می گردد.

حمزه زاده نیز تذکر داد: قوانین توضیح داده شده در مورد شاخص محاسبه های تعرفه هتل ها و نرخ گذاری این تاسیسات گردشگری از قدیم وجود داشته و چیزی تغییر نکرده هست.

انتهای پیام