اما هم حالا حدود ۶۰ روز از آن چه که قانون تکلیف کرده می گذرد و هنوز نرخی تصویب و ابلاغ نشده هست. وی اضافه کرد: یکی از علل دیرکرد در ابلاغ قیمت خرید تضمینی فرآورده ها کشاورزی، حساسیت مخصوص وزیر جهاد کشاورزی و ریاست جمهوری برای ارزیابی دقیق تر این مسئله هست تا در […]

اما هم حالا حدود ۶۰ روز از آن چه که قانون تکلیف کرده می گذرد و هنوز نرخی تصویب و ابلاغ نشده هست.

وی اضافه کرد: یکی از علل دیرکرد در ابلاغ قیمت خرید تضمینی فرآورده ها کشاورزی، حساسیت مخصوص وزیر جهاد کشاورزی و ریاست جمهوری برای ارزیابی دقیق تر این مسئله هست تا در حق کشاورزان اجحاف نشود و قیمت هایی ابلاغ گردد که کشاورزان از آن رضایت دارا باشند.

سیف علاوه بر این در مورد این مسئله که آیا قیمت های خرید تضمینی فرآورده ها کشاورزی افزایش می یابد یا خیر؟ اظهار کرد: قاعدتا با توجه به افزایش هزینه های تولید، قیمت ها نیز درصدی افزایش پیدا خواهد کرد و وزیر جهاد کشاورزی نیز قبل از این بر این مسئله تاکید کرده هست.

انتهای پیام