خبرگزاری تسنیم: ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه اعلام نمود به دنبال چندین هفته اعتراضات توسط جلیقه زردها، دولت این کشور دست به اعمال قوانین دشواری برای مبارزه با اعتراضات غیرقانونی زده هست. به گفته وی، بعد از رخدادهای هفته های اخیر، سرکوب اعتراض های مردمی شدت گرفته و مجازات های سخت تری در […]

خبرگزاری تسنیم: ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه اعلام نمود به دنبال چندین هفته اعتراضات توسط جلیقه زردها، دولت این کشور دست به اعمال قوانین دشواری برای مبارزه با اعتراضات غیرقانونی زده هست.

به گفته وی، بعد از رخدادهای هفته های اخیر، سرکوب اعتراض های مردمی شدت گرفته و مجازات های سخت تری در انتظار آشوبگران می باشد.

نخست وزیر فرانسه اخطار داد که شرکت کنندگان در آشوب باید در انتظار مجازات های سخت تری باشند. وی در عین حال اضافه کرد که دفاع از آزادی در فرانسه همچنان امری ضروری هست، و افرادی که به دنبال برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز هستند، نباید مجازات گردند.

این کارهای قسمتی از فرمان عمومی جدید دولت فرانسه بعد از خشونت های به وجود آمده در تظاهرات جلیقه زردها هست که به افسران پلیس و ساختمان های دولتی عارضه وارد کرد.

فیلیپ در انتهاء تاکید کرد که دولت “موضع بسیار قاطعی” در ازای “ادامه خشونت غیرقابل قبول در سراسر کشور”