داریوش قنبری در اظهار کرد وگو با ایسنا، در رابطه با سخنان موخر ریاست جمهور مبنی بر حضور دلالان در جامعه اظهار کرد: حضور چنین قشری در جامعه ما یک حقیقت تلخ هست، متاسفانه در سال های موخر ایران بهشت دلالان شده هست. وی دنبال کرد: حضور دلالان منحصرا در عرصه اقتصادی نیست و در […]

  داریوش قنبری در اظهار کرد وگو با ایسنا، در رابطه با سخنان موخر ریاست جمهور مبنی بر حضور دلالان در جامعه اظهار کرد: حضور چنین قشری در جامعه ما یک حقیقت تلخ هست، متاسفانه در سال های موخر ایران بهشت دلالان شده هست.

وی دنبال کرد: حضور دلالان منحصرا در عرصه اقتصادی نیست و در حوزه هایی نظیر سیاست، فرهنگی و امثال این ها هم ورود پیدا کرده و منفعت های شان را پیش می برند.

این فعال سیاسی پس از آن اظهار کرد: جواب این که به چه سبب این ساختار ایجاد شده و دلالان مجال کردند تا در این حد به تمامی حوزه ها نفوذ بکنند را باید در مشکلات ساختاری دنبال کرد.

وی افزود: در حال حاضر دلالان آن قدر مؤثر می باشند و قدرت شان فراوان هست که حتی تصمیم های دولت و مجلس را برای رسیدن به منفعت های خود دور می زنند، در نتیجه باید بدانیم اگر قرار هست به مقابله با دلالی پرداخته گردد، یک شبه اتفاق نمی افتد.

قنبری در ادامه این اظهار کرد وگو تصریح نمود: مقابله با دلالی و دلالان تنها ذی ربط به دولت نیست و مشارکت همه قوا را می طلبد. مشارکت در سطح سه قوه موجب می گردد تا از شرور دلالان و واسطه ها رهایی پیدا نماییم.

وی با اشاره به بسترهای موجود جهت گسترش دلالی در جامعه اظهار کرد: بعضی رویه هایی که در پیش گرفتیم بستر دلالی را فراهم کرده هست. زیادی از اجناسی که وارد کشور می گردند از  دلالان بیگانه گذر می کنند. الان بعضی کشورهای منطقه هم به دلال مبدل شده اند و از طریق دلالی ایران سودهای نجومی می گیرند .

این فعال سیاسی علاوه بر این اظهار کرد: خیلی از اجناس بیگانه از طریق امارات و دیگر کشورهای همسایه وارد کشور می گردند؛ در نتیجه خواه ناخواه یک نفع دیگر بر نرخ کلیدی اضافه می گردد و استفاده کننده بهایی که پرداخت می کند، بیش تر می گردد. شاید بتوان اظهار کرد دراین رابطه سیاست های ما دخالت داشته هست.

قنبری تاکید کرد: در پیدایش چنین وضعیتی، وضعیت تحریم ها خیلی مؤثر بودند. حتی اگر ما در داخل هم بخواهیم به اصلاح بپردازیم؛ بعضی از فشارهای دشمنان در گسترش دلالی از دست ما خارج هست؛  اما دست کم در رابطه با آنچه که در داخل صورت می پذیرد می گردد با مشارکت هایی شرایط را عوض کرد.

این عضو حزب مردم سالاری اظهار کرد: دلال ها قتصاد کشور را به نابود شدن می برند. خیلی از تولیدات ما با کالاهای همانند بیگانه فرقی ندارند؛ اما وجود دلالان  موجب شده تا تولیدکنندگان داخلی به نابود شدن کشیده گردند.

وی در انتهاء اظهار کرد: باید دست دلالان را با برنامه ریزی دقیق میان همه قوا و بسیج همه نیروها کوتاه کرد.

انتهای پیام