آفتاب نیوز : جلال محمودزاده (نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی) در اظهار کرد وگو با ایلنا با بیان اینکه با دو معضل قاچاق خاک و قاچاق چوب در کشور رو به رو هستیم، اظهار کرد: قاچاق چوب به این مفهوم نیست که چوب ها منحصرا به خارج از کشور ارسال می گردد، لکن […]

آفتاب نیوز : جلال محمودزاده (نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی) در اظهار کرد وگو با ایلنا با بیان اینکه با دو معضل قاچاق خاک و قاچاق چوب در کشور رو به رو هستیم، اظهار کرد: قاچاق چوب به این مفهوم نیست که چوب ها منحصرا به خارج از کشور ارسال می گردد، لکن زیادتر به کارخانه های داخل کشور به فروش رسیده می گردد.
وی با بیان اینکه از بین بردن درختان جنگلی جدیدا شدت بسیاری پیدا نموده است، دنبال کرد: پس از اینکه قرار شد، طرح تنفس در جنگل های شمال اجرا گردد و قرار شد؛ دو الی سه سال کسی حق بهره برداری از درختان جنگلهای شمال را نداشته باشد، متاسفانه در چند ماه پیش برداشت از جنگلهای زاگرس و جنگلهای غرب کشور بشدت افزایش پیدا نموده است و شاهد قطع درختان زیادی در غرب کشور هستیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه درختان جنگل های زاگرس را قطع و به کارخانجات کاغذسازی و یا به کشورهای همجوار حمل می کنند. این مبحث جنگلهای زاگرس و غرب کشور را در فراروی خطر تهدید قرار داده است.
دلال های زیادی از قطع درختان سود می برند

محمودزاده در بخش دیگری از گفت وگو هایش در مورد قاچاق خاک اظهار کرد: قاچاق خاک طی ۱۵ الی ۱۶ سال گذشته وجود داشته، البته در سال هایی تشدید شده و در سال هایی کم بوده است.
وی با اشاره به مقصد خاک های قاچاق اظهار کرد: مقصد این قاچاق نیز کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است و از این خاک زیادتر برای خشک کردن سطح دریا، افزایش سطح منطقه های مسکونی در دریا و زمین های کشاورزی استفاده می گردد.
زیادتر خاک های رسی قاچاق می گردد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قاچاق خاک زیادتر در مناطقی که خاک کشاورزی مرغوبی دارند، انجام می گردد، تصریح نمود: زیادتر خاک های رسی قاچاق می گردد، چراکه کشورهای حاشیه خلیج فارس زیادتر طالب خاک های رسی می باشند، زیرا خاک های این کشور زیادتر از جنس شن است، البته همه خاک هایی که قاچاق می گردند نیز از بخش های مراجع طبیعی نیستند، لکن زیادتر خاک های کشاورزی می باشند و زمین های کشاورزی که به سبب تغییر اقلیم، کاهش بارش، خشک شدن چاه ها و کاهش سطح آب های زیرزمینی از تولید خارج شده و توسط قاچاقچیان خریداری و قاچاق می گردد.
محمودزاده افزود: برای تولید یک سانتی متر خاک هزاران سال زمان احتیاج است، در نتیجه محافظت خاک ارزش زیادی دارد و نابود شدن خاک موجب کاهش تولید و کاهش درآمد کشاورزان و اشتغال در کشور می گردد.
نائب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و مراجع طبیعی با اشاره به تصویب قانون مراقبت از خاک در سال گذشته، افزود: دولت موظف به اجرای این قانون است و باید نظارت بیشتری در مورد اجرای این قوانین توسط دستگاههای ذی ربط داشته باشد.
قوانین به دستاویز های متفاوت اجرا نمی توان
محمودزاده با بیان اینکه قوانین مجلس توسط دولت به دستاویز های متفاوت اجرا نمی توان، اظهار کرد: اگر دولت نخواهد قانونی را اجرا کند، آیین نامه ای را در کنار قانون قرار می دهد و در عمل اجرای قانون را با مشکل رو به رو می کند.
وی در جواب به این سؤال که نظارت مجلس بر اجرای قانون مقابله با قاچاق خاک چه طور است، تصریح نمود: مجلس باید نظارت بیشتری در این مورد داشته باشد و وظیفه نظارتی مجلس نیز سنگین است.