محمدرضا نجفی منش در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر تامین مواد اولیه مبدل به امری بشدت دشوار شده هست و تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه بیگانه و علاوه بر این ارز مورد احتیاج خود بسیار دچار مشکل می باشند؛ لذا  ضروری هست که راهکاری برای ایجاد مکانیزم راحت تر برای […]

محمدرضا نجفی منش در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر تامین مواد اولیه مبدل به امری بشدت دشوار شده هست و تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه بیگانه و علاوه بر این ارز مورد احتیاج خود بسیار دچار مشکل می باشند؛ لذا  ضروری هست که راهکاری برای ایجاد مکانیزم راحت تر برای تامین مواد اولیه ایجاد گردد ضمن این که تهیه کالای داخلی نیز دچار مشکلات عدیده ای هست و برای کالای بیگانه نیز مساله تحریم ها مزید بر دلیل شده هست.

رییس انجمن صنعت های همگن قطعه سازی، مشکلات ایجاد شده برای تامین ارز از سیستم نیما را از سوی بانک مرکزی دانسته و اظهار کرد: بانک مرکزی به وعده های خود در ارتباط با تخصیص ارز برای واردات قطعات مورد احتیاج تولیدکنندگان خودرو عمل نکرده و حتی پاسخگوی قطعه سازانی که گاها حدود چهار ماه هست که پشت درهای بسته نیما در انتظار دریافت ارز می باشند، نیست.

وی اظهار کرد: مشکلات صنعت خودرو و به تبع آن قطعه سازان مربوط با تامین مواد اولیه داخلی و بیگانه هست چون که درباره مواد اولیه داخلی، نرخ ها دو تا سه برابر افزایش یافته و بعضی از ارائه کنندگان، در عمل در بازار این مواد اولیه را ارائه نمی کنند.

نجفی منش اضافه کرد: از سوی دیگر، تهیه کالا از بورس کالا نیز بسیار به دشواری صورت می پذیرد به نحوی که نقدینگی قطعه سازان کفایت افزایش نرخ مواد اولیه را نمی دهد و قطعه سازان نمی توانند چند برابر قبل، نرخ مواد اولیه را بپردازند؛ در نتیجه روند تهیه مواد اولیه برای صنعت با کندی صورت می پذیرد. از سوی دیگر، مواد اولیه وارداتی نیز با افزایش نرخ ارز و ترخیص از گمرکات که مشمول پرداخت مابه التفاوت ارزی شده هست، با دشواری برای قطعه سازان تامین می گردد. تخصیص ارز در سیستم نیما که به دشواری انجام می گیرد،  مدت زمان و انرژی زیادی از قطعه سازان می گیرد. تمامی این مشکلات دست به دست هم داده و کار را برای خودروساز و قطعه ساز سخت کرده هست و به همین سبب تیراژ تولید خودرو و قطعه رو به کاهش هست.

وی با بیان این که استفاده از ارز صادراتی برای واردات قطعات با دشواری های زیادی همراه هست، اظهار کرد: هم حالا واردات بدون جابه جایی ارز امکان پذیر نیست، در نتیجه زیادی از تولیدکنندگان وادار می باشند که نه فقط ارز را با نرخ بالاتری تهیه کنند، لکن مخاطرات واردات بدون جابه جایی ارز را هم که به شکلی غیرقانونی به شمار می رود، قبول کنند.

رییس انجمن صنعت های همگن قطعه سازی اظهار کرد: نکته حائز ارزش این هست که اگر حتی فرض بر این باشد که قطعه ساز و خودروساز با ارز نیما و نه ارز بازار آزاد، مواد اولیه خود را تهیه کنند، با نرخ های کنونی، فروش قطعه و خودرو برای آنان با زیان کامل همراه هست چون که نرخ مواد اولیه آنان سه برابر شده؛ ولی نرخ خودرو و قطعه بر مبنای همان نرخ های سال گذشته هست به همین سبب زیادی از قطعه سازان با شرایط کنونی امکان تولید ندارند؛ چون که قطعه ای که تولید می کنند با ۷۰ درصد زیان برای قطعه ساز همراه هست و تا وقتی که مشکل نرخ حل نشود، تولید هنوز رو به کاهش می رود.

انتهای پیام