به مناسبت میلاد حضرت زینب(س)، جمعی از خادمیاران رضوی به همراه مسئولین ستاد دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان بوشهر از زحمات کادر درمان و شهیده مدافع سلامت خانم زهرا رگبار در بیمارستان شهدای خلیج فارس تقدیر کردند. در این مراسم ضمن تجلیل از زحمات کادر پرستاری، از پرستار شهیده مدافع سلامت خانم زهرا رگبار […]

به مناسبت میلاد حضرت زینب(س)، جمعی از خادمیاران رضوی به همراه مسئولین ستاد دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان بوشهر از زحمات کادر درمان و شهیده مدافع سلامت خانم زهرا رگبار در بیمارستان شهدای خلیج فارس تقدیر کردند.

در این مراسم ضمن تجلیل از زحمات کادر پرستاری، از پرستار شهیده مدافع سلامت خانم زهرا رگبار با اهدا لوح سپاس، هدیه و متبرکات رضوی به همسر ایشان تقدیر به عمل آمد.

در ادامه، به منظور تکریم از خدمات ایثارگرانه خادمان و مدافعان سلامت، شاخه های گل و بسته های تبرکی نمک و نبات رضوی تقدیم آن ها شد.

در پایان مراسم نیز به یاد شهیده مدافع سلامت استان بوشهر یک نهال در محوطه بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر توسط خادمیاران رضوی کاشته شد.

انتهای پیام