به گزارش خبرنما,نخستین نظرسنجی اینترنتی سراسری از شهروندان شهرهای جدید با هدف اخذ نظرات و لحاظ آن ها در سیاست گذاری و برنامه ریزی های عمرانی در شهرهای مذکور انجام می شود. از شما شهروندان گرامی دعوت به عمل می آید همگام با دیگر شهروندان شهرهای جدید کشور با شرکت در این نظر سنجی ما […]

به گزارش خبرنما,نخستین نظرسنجی اینترنتی سراسری از شهروندان شهرهای جدید با هدف اخذ نظرات و لحاظ آن ها در سیاست گذاری و برنامه ریزی های عمرانی در شهرهای مذکور انجام می شود.

از شما شهروندان گرامی دعوت به عمل می آید همگام با دیگر شهروندان شهرهای جدید کشور با شرکت در این نظر سنجی ما را در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت مطلوب تر یاری نمایید.

⁦⁩تاریخ شرکت در نظر سنجی: تا ۱۰ شهریور ماه

 

لینک شرکت در ثبت نظر سنجی 👇

https://survey.porsline.ir/s/01DXGS8