باشگاه استقلال طی نامه‌ای به فیفا خواستار پرداخت طلب بویان شده که قرار است فیفا این پول را از محل درآمد‌های باشگاه استقلال پرداخت کند. فیفا در نامه‌ای به باشگاه استقلال اعلام کرده این پول را از محل مطالبات استقلال پرداخت خواهد کرد تا حداقل استقلالی‌ها مشکلی در پرونده بویان نداشته باشند.

باشگاه استقلال طی نامه‌ای به فیفا خواستار پرداخت طلب بویان شده که قرار است فیفا این پول را از محل درآمد‌های باشگاه استقلال پرداخت کند. فیفا در نامه‌ای به باشگاه استقلال اعلام کرده این پول را از محل مطالبات استقلال پرداخت خواهد کرد تا حداقل استقلالی‌ها مشکلی در پرونده بویان نداشته باشند.