حشمت الله فلاحت پیشه در اظهار کرد وگو با ایسنا، تاکید کرد: در مبحث تابعیت باید حقوق و دغدغه ایرانی ها مورد توجه قرار گیرد. اقامت و تابعیت مضاعف گناه نیست. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حالا بر طبق اطلاعات ما ایرانی ها در آمریکا و اروپایی ها […]

حشمت الله فلاحت پیشه در اظهار کرد وگو با ایسنا، تاکید کرد: در مبحث تابعیت باید حقوق و دغدغه ایرانی ها مورد توجه قرار گیرد. اقامت و تابعیت مضاعف گناه نیست.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حالا بر طبق اطلاعات ما ایرانی ها در آمریکا و اروپایی ها دلواپس شده اند. بیان این جنس از اتهامات موجب ایجاد فضای ناامیدی در بین ایرانیان خارج از کشور می گردد.

فلاحت پیشه در انتهاء اظهار کرد: ما هشت میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که بخش قلیلی از آنان با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند پس نباید بر علیه همه آنان فضای التهابی ایجاد نمود .

انتهای پیام