به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، پایگاه‌های سنجش سلامت و جهش تحصیلی در هفته پیش رو از تاریخ ۲۸ تیرماه تا یکم مردادماه امسال همچنان در استان خوزستان فعال خواهند بود. نوبت‌گیری در پایگاه‌های سنجش سلامت در روزهای گذشته در سامانه ملی سنجش سلامت دانش آموزان کشور توسط والدین صورت گرفته است و […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، پایگاه‌های سنجش سلامت و جهش تحصیلی در هفته پیش رو از تاریخ ۲۸ تیرماه تا یکم مردادماه امسال همچنان در استان خوزستان فعال خواهند بود.

نوبت‌گیری در پایگاه‌های سنجش سلامت در روزهای گذشته در سامانه ملی سنجش سلامت دانش آموزان کشور توسط والدین صورت گرفته است و امکان تغییر نوبت و یا لغو آن وجود ندارد و در صورت هرگونه تغییر در وضعیت نوبت‌گیری خانواده‌ها ملزم به پرداخت هزینه اضافی خواهند شد که عملاً امری غیرممکن است.

در همه ۴۷ پایگاه سنجش سلامت، ایستگاه تخصصی سلامت مستقر شده است و با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی روند سنجش روزانه ۲۰ نوآموز را انجام خواهند داد.