به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بانک مرکزی اعلام نمود که به دنبال عدم رعایت قوانین و ضوابط، مجوز دو صرافی باطل و هفت صرافی نیز بین یک تا سه ماه از ادامه فعالیت منع و تعلیق گردیدند. در همین زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، از تمامی صرافی ها خواسته تا ضمن رعایت دقیق […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، بانک مرکزی اعلام نمود که به دنبال عدم رعایت قوانین و ضوابط، مجوز دو صرافی باطل و هفت صرافی نیز بین یک تا سه ماه از ادامه فعالیت منع و تعلیق گردیدند.

در همین زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، از تمامی صرافی ها خواسته تا ضمن رعایت دقیق مقررات، نسبت به تطبیق فعالیت های خود خصوصا معامله ارز با مقررات تشریح شده اقدام کنند.
انتهای پیام