به گزارش خبرنما به نقل از گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ در سال های اخیر برخی از سریال ها با اقبال مخاطب به فصل های بعدی کشیده می شدند، اتفاقی که گاهی جواب میداد و گاهی نه… در گزارشی که به زودی در خبرگزاری برنا منشتر خواهد شد به این مسئله خواهیم پرداخت که موفقیت […]

به گزارش خبرنما به نقل از گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ در سال های اخیر برخی از سریال ها با اقبال مخاطب به فصل های بعدی کشیده می شدند، اتفاقی که گاهی جواب میداد و گاهی نه… در گزارشی که به زودی در خبرگزاری برنا منشتر خواهد شد به این مسئله خواهیم پرداخت که موفقیت سریال ها در فصل های بعدی با جه فاکتورهایی اتفاق می افتد.

درخصوص سریال های نوروز امسال باید گفت مهران مهام خبر از عدم ساخت فصل بعدی «زوج یا فرد» می دهد درحالی که مهدی فرجی ساخت فصل بعدی سریال «نون خ» را دور از انتظار نمی دانست.