به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، هفته نامه اشپیگل در چاپ روز شنبه خود درج کرد: یک هیئت آمریکایی معروف طی عزیمت هفته گذشته خود به برلین به مرکل گفته که دونالد ترامپ، ریاست جمهور آمریکا هیچ گونه عذر و دستاویزی را برای عدم همکاری در هجوم به سوریه نمی پذیرد. این مجله درج […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، هفته نامه اشپیگل در چاپ روز شنبه خود درج کرد: یک هیئت آمریکایی معروف طی عزیمت هفته گذشته خود به برلین به مرکل گفته که دونالد ترامپ، ریاست جمهور آمریکا هیچ گونه عذر و دستاویزی را برای عدم همکاری در هجوم به سوریه نمی پذیرد.

این مجله درج کرد: این فشارهای روزافزون آمریکا و هم پیمانانش صدراعظم آلمان را در تنگنا قرار داده است چراکه حزب سوسیال دموکرات آلمان که شریک حزب دموکرات مسیحی در ائتلاف حاکم است با همکاری آلمان در این هجوم مخالفست.

اشپیگل درج کرد، این فشارها درحالی است که سفیر آمریکا در برلین هفته گذشته در سمینار سیاسی در آلمان بیان کرد که آمریکا هرگز دست به دامن کسی برای همکاری در هجوم به سوریه نخواهد گردید.

این مجله در ادامه درج کرد: سفیر آمریکا یک شخصیت هزار چهره است و در آلمان به همگان امر و نهی می کند و خیلی کم به عنوان یک دیپلمات فعالیت می کند. گفت وگو های سفیر نمایش داد که آمریکا قصد دارد ائتلافی وسیع برای هجوم به سوریه تشکیل دهد.

اشپیگل درج کرد: جدیدا سفیر آمریکا درخواست محرمانه ای را به مسئولین وزارت خارجه آمریکا و فرماندهی ارتش آلمان برای همکاری برلین در هجوم به سوریه از طریق سوخت رسانی به جنگنده ها یا اعزام نیروهایی برای شرکت در هجوم، ارائه نموده است.

این مجله درج کرد: جیمز جفری، نماینده مخصوص آمریکا در امور سوریه در دیدارش با مقام های آلمان اهتمام کرده که مسئله های سیاسی و حقوقی ذی ربط به همکاری ارتش آلمان در مأموریت های بیگانه را فهم نمی کند و خوب ترین ابزار برای پشتیبانی از آمریکا همکاری نظامی است نه عذر و دستاویز.

انتهای پیام