عزیز اکبریان در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر شاهد پرواز مسافری از فرودگاه پیام به صورت موفق هستیم.   با تکمیل پروازهای مسافری فرودگاه پیام نه فقط البرز نشینان لکن مسافران تهرانی و قزوینی نیز توان دارند از این فرودگاه به مقاصد خود پرواز کنند. وی با اشاره به هزینه ای […]

عزیز اکبریان در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر شاهد پرواز مسافری از فرودگاه پیام به صورت موفق هستیم.

  با تکمیل پروازهای مسافری فرودگاه پیام نه فقط البرز نشینان لکن مسافران تهرانی و قزوینی نیز توان دارند از این فرودگاه به مقاصد خود پرواز کنند.

وی با اشاره به هزینه ای که تاحالا برای توسعه این فرودگاه هزینه شده است، افزود: تاحالا برای توسعه و بهسازی این فرودگاه بیشتر از ۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که بی شک افزایش خواهد یافت.

نماینده کرج در مجلس اظهار کرد: با تمهیدات اندیشیده شده این فرودگاه رسما در مهر با حضور رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور راه اندازی می گردد.
انتهای پیام