به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جلسه سؤال از رییس جمهور، اظهار کرد: در اصل ۱۳۴ قانون بنیادی آمده که رییس جمهور مسوول کارهای هیات وزیران هست. جناب آقای رییس جمهور در اوائل آغاز دولت، شما عکس موفقی از  مدیریت آتی خود […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جلسه سؤال از رییس جمهور، اظهار کرد: در اصل ۱۳۴ قانون بنیادی آمده که رییس جمهور مسوول کارهای هیات وزیران هست. جناب آقای رییس جمهور در اوائل آغاز دولت، شما عکس موفقی از  مدیریت آتی خود در اقتصاد ترسیم کردید هر چند که رکود مساله نیست که در دولت شما ایجاد شده باشد اما در دولت شما به سبب فقدان مدیریت کارآمد، شدت گرفت و اوج گرفت و به رکود تورمی تبدیل گردید.

نماینده مردم تبریز در مجلس دنبال کرد: تعطیلی ۵۸۰۰ کارخانه در طول دولت شما رخ داد. رکود اکتساب و کار و رکود فعالیتهای عمرانی از آثار رکود اقتصادی دولت شماست. این رکود سنگین در شرایطی رخ داد که تورم کشور طی سالهای گذشته مدام زیادتر شده هست. ۳ ۳ تساوی نقدینگی و گذر از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان باعث بهم ریختن بازارها شده هست. نقدینگی در حال حاضر بیشتر از جی دی پی شده هست. تورم اعلامی مرداد بانک مرکزی ۹.۷ ۷ اعلام گردید در حالی که زندگی مردم این را نشان نمی دهد.

وی دنبال کرد: تورم ۹۰ درصدی را شاهدیم که بالاترین تورم کشور هست. کاهش کالا در بازار بهمراه کاهش درخواست ها به سبب کاهش اعتبار پول ملی و کاهش توان مالی مردم و کاهش تولید اتفاق افتاده هست. بعضی از مالکان مسکن به سبب شوکهای وارد به بازار، خانه هایشان را از دست می دهند علاوه بر این جوانان شاغل کارشان را از دست می دهند که تاثیر این مساله در زندگی آنها هویداست. در چنین شرایطی باید با مدیریتهای عملیاتی دست به اصلاحات اقتصادی می زدید. شما از سال ۹۲ دست به کدام اصلاحات بنیادین در راستای های مسکن، بیمه، عمران، پشتیبانی از بیکاران تقاضاکننده کار، بانک ها و همان یارانه ها که منتقدش بودید، زدید؟

شما از سال ۹۲ دست به کدام اصلاحات بنیادین در راستای های مسکن، بیمه، عمران، پشتیبانی از بیکاران تقاضاکننده کار، بانک ها و همان یارانه ها که منتقدش بودید، زدید؟فرهنگی ابراز امیدواری نمود: همکاران محترم با توجه به واقعیت های جامعه تصمیم بگیرید نه طبق ادعاهایی که مرتب در طول سالهای گذشته مطرح گردید و تاثیر داخلی و بیگانه مثبت هم نداشته هست.

انتهای پیام