به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر قاسم سلیمانی دشتکی عصر امروز در نشست با فرهنگیان و معلمان استان خوزستان، اظهار کرد: مشکلات مرتبط با آموزش و پرورش در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مطرح شود. استاندار خوزستان افزود: قوانینی در راستای تأمین و تکمیل ملزومات سیستم آموزشی با ایجاد تغییر کاربری به […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر قاسم سلیمانی دشتکی عصر امروز در نشست با فرهنگیان و معلمان استان خوزستان، اظهار کرد: مشکلات مرتبط با آموزش و پرورش در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مطرح شود.

استاندار خوزستان افزود: قوانینی در راستای تأمین و تکمیل ملزومات سیستم آموزشی با ایجاد تغییر کاربری به شرط خدشه‌دار نکردن به سیستم آموزشی وجود دارد.

وی گفت: طبق قانون در جاهای مختلف می‌توان با در نظر گرفتن پیش شرط آسیب نرسیدن به سیستم آموزشی فرایند تغییر کاربری انجام شود و طبق ماده ۲۷، در هرجایی که اموال مازاد وجود دارد، آن اموال برای تأمین هزینه‌های بازسازی، تکمیل ساختمان، تجهیزات و همچنین کمک به مدارس نمونه، استثنایی و شبانه به فروش برسد.

سلیمانی دشتکی تأکید کرد: فرهنگیان می‌توانند پیشنهادها و نظرهای خود را در راستای رفع مشکلات این حوزه همچون مباحث مراکز رفاهی فرهنگیان در شورای آموزش و پرورش و شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان بیان کنند تا به آنها رسیدگی شود.