به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، حسام الدین آشنا مشاور ریاست جمهوری در کانال تلگرامی خود درج کرد: « « با فرمان صریح ریاست جمهور رسیدگی به ادعای خشونت بر علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد گردید.» »اسماعیل قسمتی یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه جدیدا مدعی گردیده که […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، حسام الدین آشنا مشاور ریاست جمهوری در کانال تلگرامی خود درج کرد:

« « با فرمان صریح ریاست جمهور رسیدگی به ادعای خشونت بر علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد گردید.»

»اسماعیل قسمتی یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه جدیدا مدعی گردیده که در دوران دستگیری، مورد شکنجه قرار گرفته هست.

انتهای پیام