خبرگزاری ایسنا: روحانی برای رسیدگی به ادعای اسماعیل قسمتی فرمان مخصوص صادر نمود. حسام‌الدین آشنا در کانال خود درج کرد: با فرمان صریح ریاست جمهور رسیدگی به ادعای خشونت بر علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد گردید. اسماعیل قسمتی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه جدیدا مدعی گردیده که در دوران […]

خبرگزاری ایسنا: روحانی برای رسیدگی به ادعای اسماعیل قسمتی فرمان مخصوص صادر نمود.

حسام‌الدین آشنا در کانال خود درج کرد: با فرمان صریح ریاست جمهور رسیدگی به ادعای خشونت بر علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد گردید.

اسماعیل قسمتی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه جدیدا مدعی گردیده که در دوران دستگیری، شکنجه گردیده هست.