روزنامه اعتماد به نقل از حسین کروبی درج کرد: چه ایرادی دارد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی واقع گردد. ارزیابی گردد که آیا کارکرد آقایان خاتمی و کروبی در انتخابات ریاست‌جمهوری همان سال صحیح بوده هست یا خیر. قصد مچ‌گیری یا محاکمه این دو بزرگوار را نداریم که بگوییم آقای کروبی شما […]

روزنامه اعتماد به نقل از حسین کروبی درج کرد: چه ایرادی دارد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی واقع گردد. ارزیابی گردد که آیا کارکرد آقایان خاتمی و کروبی در انتخابات ریاست‌جمهوری همان سال صحیح بوده هست یا خیر.

فرزند کروبی: احمدی‌نژاد را خاتمی ریاست جمهور کرد

قصد مچ‌گیری یا محاکمه این دو بزرگوار را نداریم که بگوییم آقای کروبی شما اشتباه کردید یا آقای خاتمی که به وسیله برپایی انتخابات همان سال و پشتیبانی از آقای هاشمی و پس از آن پشتیبانی و دعوت از آقای معین و علاوه بر این دعوت از آقای مهرعلیزاده برای شرکت در کاندیداتوری، آن اشتباه کردید؛ اما باید مشخص گردد که کارکرد آقای کروبی منتج به روی کار آمدن احمدی‌نژاد گردید یا کارکرد آقای خاتمی؟ چه ایرادی دارد که مشخص گردد کدام یک از این دو بزرگوار باعث رییس‌جمهور شدن احمدی‌نژاد گردیدند که حالا تمامی گروه‌های سیاسی اتفاق‌نظر دارند که دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد ضربه بزرگی به کشور زد.

تفاوت اصلاح‌طلبان با اصولگرایان درباره احمدی‌نژاد در آن هست که ما اعتقاد داریم احمدی‌نژاد در تمام مدت ۸سال به کشور ضربه زد اما اصولگرایان اعتقاد دارند که احمدی‌نژاد در چهار سال دوم عوض گردید. حال که همگان اعتقاد دارند احمدی‌نژاد به کشور ضربه بزرگی زده هست، نباید ارزیابی گردد که کدام کارکرد باعث روی کار آمدن احمدی‌نژاد گردید؟