خبرگزاری مهر: سخنگوی وزارت خارجه با انتقاد از عزیمت خارج از عرف دیپلماتیک ریاست جمهوری آمریکا به بغداد را اهانت به حاکمیت ملی عراق شرح کرد. بهرام قاسمی اضافه کرد: دولت ها و ملت های منطقه هیچ گاه اذن سوء استفاده به بیگانگان متجاوز و نفرت انگیز برای چند دستگی افکنی میان کشورهای منطقه را […]

خبرگزاری مهر: سخنگوی وزارت خارجه با انتقاد از عزیمت خارج از عرف دیپلماتیک ریاست جمهوری آمریکا به بغداد را اهانت به حاکمیت ملی عراق شرح کرد.

بهرام قاسمی اضافه کرد: دولت ها و ملت های منطقه هیچ گاه اذن سوء استفاده به بیگانگان متجاوز و نفرت انگیز برای چند دستگی افکنی میان کشورهای منطقه را نخواهند داد.

وی با انتقاد شدید از اظهارات دخالت جویانه و مجال طلبانه دونالد ترامپ اضافه کرد: دولت ها و ملت های منطقه هیچ وقت اذن سوء استفاده به بیگانگان متجاوز و نفرت انگیز برای چند دستگی افکنی میان کشورهای منطقه را نخواهند داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: بی تردید دیر زمانی نخواهد پایید که همه کشورهای منطقه دریابند ثبات و امنیت منطقه جز با اتکاء به مراجع و حجم های داخلی، منطقه ای و بین المللی خودشان میسر نیست و نیروهای خارجی نیز دیر یا زود ملزم به ترک تمام منطقه گردند.