به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سفیر ایران در انگلستان دنبال کرد: وودی جانسون سفیر آمریکا در انگلستان این تهدید بر علیه انگلستان را با انتشار مقاله ای در روزنامه ساندی تلگراف انجام داد که به طور بی پیشینه ای با عکس العمل منفی دولت و رسانه های انگلیسی رو به رو گردید. وی […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، سفیر ایران در انگلستان دنبال کرد: وودی جانسون سفیر آمریکا در انگلستان این تهدید بر علیه انگلستان را با انتشار مقاله ای در روزنامه ساندی تلگراف انجام داد که به طور بی پیشینه ای با عکس العمل منفی دولت و رسانه های انگلیسی رو به رو گردید.

وی دنبال کرد: در شرایطی که مقام های و رسانه های انگلیسی طبق معمول از اعلام نظر مستقیم و صریح نسبت به سخنان مقام های آمریکایی اجتناب می کنند، اما در این مورد هم مقام های انگلیسی و هم رسانه های این کشور ضمن رد درخواست سفیر آمریکا سیاست این کشور در مورد برنامه و وضعیت تحریم ها را صراحتا اشتباه اعلام نمودند و این خبری بد برای ترامپ و سفیر آمریکاست.

انتهای پیام