طبق این گزارش، سفارت آمریکا در بغداد چند روز قبل در اطلاعیه ای بر لزوم احترام ایران به حاکمیت عراق تاکید کرده بود. جان بولتون مشاور ریاست جمهوری آمریکا با لحنی که بیانگر از ناکامی آمریکا در تحریم ایران هست، به معیت نکردن شرکای تجاری با اهمیت تهران در تحریم های یکجانبه کاخ سفید بر […]

طبق این گزارش، سفارت آمریکا در بغداد چند روز قبل در اطلاعیه ای بر لزوم احترام ایران به حاکمیت عراق تاکید کرده بود.

جان بولتون مشاور ریاست جمهوری آمریکا با لحنی که بیانگر از ناکامی آمریکا در تحریم ایران هست، به معیت نکردن شرکای تجاری با اهمیت تهران در تحریم های یکجانبه کاخ سفید بر علیه ایران اعتراف نمود.

شبکه رسانه ای بلومبرگ در گزارشی با اشاره به مخالفت کشورها با تحریم های یکجانبه آمریکا بر علیه ایران درج کرد: زیادی از کشورهای خریدار نفت ایران یا واضحا تحریم های آمریکایی را نقض می کنند یا خواستار معافیت از تحریم های ضدایرانی آمریکا می باشند.

آمریکا تاحالا وادار شده هست حداقل ۸ کشور من جمله عراق را از تحریم نفتی بر علیه ایران معاف کند.

انتهای پیام