آفتاب نیوز : آیت الله صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در جلسه مسئولین عالی قضایی اظهار کرد: کارهای دشمن و بعضی اذناب آنان برای دریافت پول و امتیاز از دشمنان زیادتر قابل هضم هست تا اظهار نظر یک مسئول در داخل بر علیه دستگاه قضایی، اظهار کرد: در جای دیگری یک خبرنگار مدعی گردیده هست […]

آفتاب نیوز : آیت الله صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در جلسه مسئولین عالی قضایی اظهار کرد: کارهای دشمن و بعضی اذناب آنان برای دریافت پول و امتیاز از دشمنان زیادتر قابل هضم هست تا اظهار نظر یک مسئول در داخل بر علیه دستگاه قضایی، اظهار کرد: در جای دیگری یک خبرنگار مدعی گردیده هست که کارگری به سبب مطالبه حقوق خود مورد شکنجه و یا ضرب و شتم قرار گرفته و این مسأله محرز هست. ما مبحث را پیگیری کردیم و بر طبق گزارش ها به چنین چیزی نرسیدیم.
به گزارش خبرنما به نقل از ارتباطات عمومی قوه قضاییه، وی اضافه کرد: اگر چنین مدعایی صحت داشته باشد باید با آن مامور و مسئول مافوقش بشدت برخورد شود اما برطبق گزارش ها این مبحث دروغ بوده وکسانی که چنین مدعایی دارند، باید ادله عرضه کنند. زیرا نمی شود به سادگی این گونه سخنی اظهار کرد و خوراک برای دشمنان فراهم کرد.
ریاست قوه قضاییه بیان کرد: تعدادی نیز کمر به خراب کردن مسئولین قضایی بسته اند و شایعه هایی را درباره زندگی و دارایی این مسئولین منتشر می کنند.