برترین ها: معاون ریاست جمهور در امور بانوان و خانواده، نسبت به سانحه آتش‌سوزی مدرسه‌ای در زاهدان عکس العمل نمایش داد. معصومه ابتکار ضمن ابراز تاسف درباره سانحه آتش‌سوزی مدرسه‌ای در زاهدان و جان‌باختن سه دانش‌آموز، در کانال اطلاع‌رسانی‌اش در فضای سایبری درج کرد: ««آتش‌سوزی و درگذشت دانش‌آموزان مدرسه اسوه حسنه در سیستان و بلوچستان […]

برترین ها: معاون ریاست جمهور در امور بانوان و خانواده، نسبت به سانحه آتش‌سوزی مدرسه‌ای در زاهدان عکس العمل نمایش داد.

معصومه ابتکار ضمن ابراز تاسف درباره سانحه آتش‌سوزی مدرسه‌ای در زاهدان و جان‌باختن سه دانش‌آموز، در کانال اطلاع‌رسانی‌اش در فضای سایبری درج کرد:

««آتش‌سوزی و درگذشت دانش‌آموزان مدرسه اسوه حسنه در سیستان و بلوچستان جانگداز هست.

در این سانحه با وجودی که استفاده از چراغ‌ها و بخاری‌های چکه‌ای ممنوع شده، اما مورد استفاده قرار گرفته هست.

»