عملگرایی… یادداشتی از محسن درخش در وصف حاج اقا جمالسیرت کاندیدای شورای شهر یاسوج عملگرایی دغدغه امروز مدیریت شهری بی شک در در چرخه زندگی بشری آنچه نقطه عطف افکار و ایده هاست پوشیدن جامعه عمل به این ایده ها می باشد. آنچه از هویت عملگرایی برمی‌آید فلسفه اصالت عمل است. عملگرایی نقطه مقابل مبالغه […]

عملگرایی…

یادداشتی از محسن درخش در وصف حاج اقا جمالسیرت کاندیدای شورای شهر یاسوج

عملگرایی دغدغه امروز مدیریت شهری

بی شک در در چرخه زندگی بشری آنچه نقطه عطف افکار و ایده هاست پوشیدن جامعه عمل به این ایده ها می باشد. آنچه از هویت عملگرایی برمی‌آید فلسفه اصالت عمل است.
عملگرایی نقطه مقابل مبالغه و گزافه گویی و علیه کنجکاوی های عقلی ای است، که هیچگونه فایده‌ای برای انسان ندارد. حال آنکه عملگرایی بسیاری از مسائل عقلی را برای ترقی و شکوفایی انسان سودمند می آورد و همچنین ملاک و معیاری برای ارزش گذاری افکار و ایده ها می باشد‌.


اگر عقل را خدمتگذار امیال انسانی بدانیم، عملگرایی منصه ظهور این خدمت می باشد. عمل گرایی در مدیریت شهری بهره گیری از فنون عملی می باشد و ارزش برنامه‌ریزی‌های شهری آن زمان می باشد که برنامه‌ها جنبه عملی داشته باشد.
ایجاد هماهنگی میان ابزارها و پایگاه‌های عملی کننده برنامه‌ریزی‌ها مستلزم داشتن فعالیت و حضور فعال در حوزه روابط و هماهنگی می‌باشد.
حضور حاج آقا جمال سیرت در بطن مسائل فرهنگی شهرداری یاسوج به عنوان کارمند این دستگاه اجرایی فلسفه عمل و عملگرایی را مشخص نموده اند.
داشتن انرژی زیاد و روابط عمومی قوی در حوزه‌های مختلف شهری جزء شاخص های مهم برای عمل گرایی می‌باشد که این مهم نزد ایشان به خوبی نمایان می باشد. آنچه دغدغه امروز مدیریت شهری و شهرداری می باشد داشتن ایده های گوناگون نیست بلکه رسیدن به مرحله عملیاتی این ایده ها می باشد.