«محمدجواد جمالی نوبندگانی»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص استیضاح وزیر ورزش و جوانان و عملکرد وی گفت: استیضاح حق و وظیفه نمایندگان مجلس است و به عنوان آخرین حربه، کاربرد دارد ولی باید بررسی کرد که محورهای استیضاح چیست؟ گاها این محورها ملی […]

«محمدجواد جمالی نوبندگانی»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص استیضاح وزیر ورزش و جوانان و عملکرد وی گفت: استیضاح حق و وظیفه نمایندگان مجلس است و به عنوان آخرین حربه، کاربرد دارد ولی باید بررسی کرد که محورهای استیضاح چیست؟ گاها این محورها ملی و گاها منطقه ای است که با هم تفاوت دارند.

وی گفت: علیرغم همه احترامی که برای استیضاح کنندگان قائلم ولی مخالف استیضاح وزیر ورزش و جوانان هستم و این طرح را امضا نکرده ام. در شرایط فعلی عملکرد ایشان خوب بوده و به شکلی نبوده که بخواهیم وزیر ورزش و جوانان را استیضاح کنیم.