به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی شنبه شب در مراسم رونمایی نقشه باستان شناسی ۳۶ شهرستان‌های فارس، گفت: امید داریم که با تلاش فرهیختگان، فرهنگوران و هنرمندان بتوان آثاری را در ابعاد مادی و معنوی و در ابعاد هنرهای تزئینی، نمایشی و کلیه هنرهایی که امروزه در سطح دنیا مطرح […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی شنبه شب در مراسم رونمایی نقشه باستان شناسی ۳۶ شهرستان‌های فارس، گفت: امید داریم که با تلاش فرهیختگان، فرهنگوران و هنرمندان بتوان آثاری را در ابعاد مادی و معنوی و در ابعاد هنرهای تزئینی، نمایشی و کلیه هنرهایی که امروزه در سطح دنیا مطرح است خلق کنیم؛ آثار را در سطح جهان اشاعه دهیم و همچنین برای آیندگانمان به ارمغان بگذاریم و باز هم ایران به عنوان یکی از کشورهای مطرح در زمینه فرهنگ، هنر و تمدن مثل گذشته بدرخشد.

وی با اشاره به مزایای نقشه‌های باستانی تهیه شده و لزوم تکامل سیستم GIS توضیح داد: این می‌تواند یک محیط کاری بسیار ارزشمند باشد و دسترسی به آن می‌تواند زندگی مردم را در این بُعد( مراجعه مکرر به ادارات) تسهیل کند.

استاندار فارس تصریح کرد: فعالیت‌های فرهنگی و هنری در استان فارس نیازمند حمایت و هدایت توسط اندیشمندان، فرهیختگان، استادان و بزرگان فرهنگ، هنر، تاریخ و ادبیات این دیار و خادمان در دستگاه‌های اجرایی، اعم از تأمین اعتبار و امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیلات است.

رحیمی ادامه داد: سرزمین و دیاری که مدعی مهد فرهنگ، تمدن، تاریخ و ادبیات ایران کهن است باید علاوه بر افتخارِ داشتن میراث گذشتگان بتواند آثاری را خلق کند تا آیندگان هم به ما افتخار کنند.