« در تیرماه نیز نرخ بلیت قطار ۱۰ درصد افزایش پیدا نمود. کرایه خانه های شخصی در روستاهای گردشگری هم حداقل ۱۰۰ هزار تومان تمام می گردد و هزینه خوراک هم از این وضع دور نیست. عزیمت با تور برای یک خانواده چهار نفره ایرانی که درآمدی کارگری و کارمندی دارد و جزء دهک یکم […]

« در تیرماه نیز نرخ بلیت قطار ۱۰ درصد افزایش پیدا نمود. کرایه خانه های شخصی در روستاهای گردشگری هم حداقل ۱۰۰ هزار تومان تمام می گردد و هزینه خوراک هم از این وضع دور نیست.

عزیمت با تور برای یک خانواده چهار نفره ایرانی که درآمدی کارگری و کارمندی دارد و جزء دهک یکم تا چهارم با درآمدی بین یک میلیون تا چهار میلیون می گردد، نیز چندان به صرفه نیست. با این وصف علی اصغر مونسان ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری ـ با این وصف برای خارج نشدن عزیمت از سبد خانوار ایرانی گفته «ما کوشش کردیم بسته های ارزان عزیمت را تهیه کنیم، اما حقیقت این هست که ابزارهای مستقیم ما کم هست و در زیادی از مواقع احتیاج داریم زیادی از دستگاه ها با ما همکاری کنند. »

ولی تیموری ـ معاون گردشگری این سازمان ـ » ـ هم در جواب به سوال ایسنا که با توجه به سطح درآمد اکثریت جامعه و افزایش هزینه های عزیمت تدبیر برای مبارزه با این شرایط و خارج نشدن عزیمت از سبد خانوار ایرانی چیست، اظهار کرد: در بعد سفرهای داخلی هزینه اجرای تور بالا رفته هست، با این وجود ما با همکاری بخش خصوصی درحال تهیه برنامه ای هستیم که در جریان آن گردشگران داخلی را به سمت عزیمت با تور هدایت نماییم. اعتقاد داریم با این اتفاق تاسیاست گردشگری در داخل کشور زیادتر درگیر خواهند گردید و سفرهای خروجی کاهش خواهد یافت.

پیشنهاد معاون گردشگری علاوه بر تنظیم سفرهای گروهی، همراه با تور برای کنترل و متعادل کردن هزینه ها، عرضه تخفیف هست که اظهار کرد: بخش خصوصی آن را پذیرفته هست.

وی اضافه کرد: تدبیر ما در این شرایط آن هست که رو سامانه تور حرکت کنیم. بسته عزیمت که با تخفیف عرضه گردد، مسافرت های داخلی را پرمصرف می کند و تاسیاست گردشگری بیشتری را درگیر خواهد کرد. این برنامه ای هست که به صورت مشخص برای کنترل هزینه عزیمت و در دسترس قرار گرفتن برای زیادتر مردم روی آن کار می گردد.

انتهای پیام