رییس سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری خوش بین هست که این ارزانی، آمار گردشگران غیرمنطقه ای را هم منتقل و افت آن را در نیمه دوم سال جبران کند. اما ابراهیم پورفرج ـ رییس جامعه تورگردانان ایران ـ معتقد هست: تا وقتی ارزانی و امنیت ایران در تلویزیون های جهانی به عکس […]

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری خوش بین هست که این ارزانی، آمار گردشگران غیرمنطقه ای را هم منتقل و افت آن را در نیمه دوم سال جبران کند. اما ابراهیم پورفرج ـ رییس جامعه تورگردانان ایران ـ معتقد هست: تا وقتی ارزانی و امنیت ایران در تلویزیون های جهانی به عکس کشیده نشود، به دشواری میتوان نظر گردشگرانی را که از عزیمت به ایران می ترسند، عوض کرد.

پورفرج در عین حال سخنان علی اصغر مونسان را در مورد افزایش عزیمت گردشگران کشورهای حاشیه و همسایه ایران تایید کرد و به ایسنا اظهار کرد: هرچند که عزیمت گردشگران اروپایی و آمریکایی به ایران کسرشده، اما کوشش ما این هست که با کاهش هزینه عزیمت، افت این بازار را جبران کنیم.

به گفته او، در نیمه دوم امسال، عزیمت گردشگران اروپایی و آمریکایی به ایران نزدیک به ۴۲ درصد کاهش داشته که از تحریم و تهدید ناشی بوده هست.

وی با بیان این که آژانس های داخلی تحت تاثیر نوسانات ارز، نرخ عزیمت ایران را تا حدود ۵۶ درصد کاهش داده اند، اضافه کرد: تمام آژانس های بیگانه که با بازار ایران کار می کنند از نرخ ارز در کشورمان اطلاع دارند و این بازار را کاوش می کنند، در نتیجه اگر نرخ ها حقیقی و متعادل نباشد معترض می گردند. خودشان هم نرخ تور ایران را پایین نگه داشته اند تا گردشگر جذب نمایند.

او به سیاه نمایی هایی که بر علیه ایران می گردد و موجی از نگرانی را در بیرون از مرزها راه انداخته هست، اشاره نمود و اظهار کرد: درحال حاضر زیادتر از هر زمان دیگری به تبلیغات احتیاج داریم تا نمایش دهیم این کشور امن هست. در روزهای آتی نشستی با آقای مونسان ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری ـ خواهم داشت تا در مورد لزوم تبلیغات و حضور در نمایشگاه های بین المللی مذاکره کنیم.

رییس جامعه تورگردانان ایران اظهار کرد: متاسفانه وقتی سخن از تبلیغات گردشگری می گردد، ما را به صدا و سیما ارجاع می دهند، درحالی که مخاطب های این رسانه، جامعه هدف ما نیستند.

او اظهار کرد: با همین رویکرد برای حضور در تعداد بیشتری از نمایشگاه بین المللی برنامه ریزی شده هست که البته در شرایط ارزی تامین هزینه های آن برای بخش خصوصی سنگین هست. با توجه به افزایش نرخ ارز، تامین کل این هزینه از توان بخش خصوصی خارج شده هست، برای همین از سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری می خواهیم در این مسیر همراه تر باشد و حداقل هزینه کرایه زمین غرفه ها در نمایشگاه های بین المللی را تقبل کند.

پورفرج اظهار کرد: حضور در نمایشگاه های بین المللی در کنار تبلیغات رسانه ای معنی پیدا می کند، در نتیجه می طلبد سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری در شرایط حساس حاضر فوری تر وارد عمل گردد تا سال ۲۰۱۹ با رشد گردشگر از همه بازارها همراه گردد. ما باید نمایش دهیم که ایران امن هست.

انتهای پیام