آذر منصوری در اظهار کرد وگو با ایسنا، در رابطه با مبحث عزیمت ریاست جمهور به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل اظهار کرد: این اجلاس یکی از خوب ترین مجال ها برای کشورها هست تا نماینده دولتشان سخن مردم را به جهان بزند و بتوانند با تمرکز بر دیپلماسی هم برنامه […]

آذر منصوری در اظهار کرد وگو با ایسنا، در رابطه با مبحث عزیمت ریاست جمهور به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل اظهار کرد: این اجلاس یکی از خوب ترین مجال ها برای کشورها هست تا نماینده دولتشان سخن مردم را به جهان بزند و بتوانند با تمرکز بر دیپلماسی هم برنامه های دولت  خود را پیش ببرند و هم از حق ملتهای دیگر دفاع نمایند.

وی دنبال کرد: در برابر عدم حضور و غیبت در چنین نشست مهمی بالطبع از دست دادن یک مجال با اهمیت خواهد بود، این مبحث در مورد کشور ما هم صدق می کند.

این فعال سیاسی اظهار کرد: ایران تقریبا هرساله در این نشستها شرکت کرده هست و من متعجبم به چه سبب کسانی دلواپس تحقیر ایران با حضور در این اجلاس می باشند. در حالیکه امروز ایران با دست پرمی تواند هم از تریبون این نشست استفاده نماید و هم از حضور دیگر کشورها و همکاری با آنان از حق ملت ایران دفاع نماید.

منصوری پس از آن اظهار کرد: فرق دولت دوازدهم با دولت دهم و نهم که البته حضورشان در چنین نشست هایی برای ایران تحقیرآمیز بود ولی آن موقع معترضین امروز به دولت دوازدهم، به وی اعتراضی نداشتند؛ این هست که دولت روحانی اجماع جهانی بر علیه ایران را شکسته هست .

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: در حقیقت این ترامپ و هم پیمانانش می باشند که باید دلواپس حضور در این نشست باشند.

وی پس از آن اظهار کرد: از این زاویه به باور من دست ریاست جمهور و تیم دیپلماسی ایران برای دفاع از حق مردم ایران در این نشست از همیشه هم در مورد برجام و هم مباحث دیگری که به صلح خاور میانه رابطه پیدا می کند، پرتر هست.

منصوری با بیان اینکه “ترامپ یک سفسطه گر هست و تمرکزش بر ایجاد جنگ روانی بر علیه ایران است” منصوری با بیان اینکه “ترامپ یک سفسطه گر هست و تمرکزش بر ایجاد جنگ روانی بر علیه ایران است” اظهار کرد: بنظرم هم ریاست جمهور و هم وزیر خارجه باید در این اجلاس حضور فعال دارا باشند.

وی در انتهاء اظهار کرد: حضور در این اجلاس یک مجال برای جمهوری اسلامی هست و عدم حضور یعنی از دست دادن این مجال و واگذاری این اجلاس به ترامپ و متحدین ضد ایرانیش.

انتهای پیام