دکتر ابراهیم صالحی عمران در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا ضمن انتقاد از وضع بودجه مخصوص به دانشگاه ها، اظهار کرد: با وجودی که هزینه های جاری دانشگاه بسیار بالا هست اما تخصیص های شایسته ای صورت نمی گیرد و در حال حاضر با گذشت ۹ ماه از سال منحصرا ۷۰ درصد بودجه این […]

دکتر ابراهیم صالحی عمران در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا ضمن انتقاد از وضع بودجه مخصوص به دانشگاه ها، اظهار کرد: با وجودی که هزینه های جاری دانشگاه بسیار بالا هست اما تخصیص های شایسته ای صورت نمی گیرد و در حال حاضر با گذشت ۹ ماه از سال منحصرا ۷۰ درصد بودجه این دانشگاه تخصیص پیدا کرده و ۱۵ درصد این میزان از سوی خزانه پرداخت نشده هست، ضمن اینکه کل این مبلغ نیز کفاف هزینه ها را نمی دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه باید فکری به حال تعلیم عالی کشور کرد، اظهار کرد: طبق لایحه دولت، بودجه دانشگاه فنی و حرفه ای در سال ۹۸ با رشد ۱۳ درصدی رو به رو شده هست اما این میزان رشد در بودجه توان ندارد جوابگوی بالا بردن کیفیت در دانشگاه ها و جایگاه ها تعلیم عالی باشد.

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با بیان اینکه این دانشگاه با ۱۷۳ دانشکده و آموزشکده یکی از بزرگ ترین دانشگاه های کشور هست، اظهارکرد: بیشتر از ۲۰۰ هزار دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند و در مجموع بیشتر از ۹۰۰ کادر آموزشی در مجموعه دانشکده های فنی و حرفه ای کشور فعالیت می کنند که اگر بودجه شایسته ای در اختیار دانشگاه قرار بگیرد و تخصیص های به موقع داشته باشیم، توان داریم در حوزه تعلیم های مهارتی و اشتغال فارغ التحصیلان نقش موثرتری ایفا کنیم.

دکتر صالحی عمران با بیان اینکه در سال های موخر تعلیم عالی به صورت کلی به سمت تقاضای اجتماعی سوق پیدا نموده هست، اضافه کرد: این مبحث درباره تقاضا کنندگان کنکور که بیشترین جمعیت آن هر سال به سمت رشته های علوم تجربی گرایش پیدا می کنند،زیادتر صدق می کند. متاسفانه دانشگاه ها و تعلیم عالی ما اسیر تقاضاهای اجتماعی شده اند و سیاستگذاران بدون برنامه ریزی دقیق به سمت برآوردن این تقاضاها حرکت می نمایند.

ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای اظهار کرد: باید با افزایش رشته های مهارتی به اشتغال زایی کمک کرد و اینکه چه نوع مهارت هایی توان دارد ورود اشخاص به بازار کار را آسان سازی کند، نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه روح تعلیم عالی زیادتر متوجه کمیت گرایی هست و این مبحث باعث عارضه شده، تصریح نمود: استخدام دولتی پاسخگوی تقاضاهای اشتغال جامعه دانشگاهی نیست و باید به حوزه مهارت های سخت و نرم توجه گردد.

انتهای پیام