ریاست اجرایی افغانستان اضافه کرد: بستن دفترهای انتخاباتی به هر دلیلی کار درست نیست و هیچ اثرگذاری مثبتی در روند انتخابات ندارد. همه خواستار برپایی انتخابات واضح هستیم. نهادهای ناظر انتخابات از سازمان ملل متحد خواسته اند برای حل معضل انتخابات در افغانستان اقدام نماید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اخطار داده هست که اگر دفاتر […]

ریاست اجرایی افغانستان اضافه کرد: بستن دفترهای انتخاباتی به هر دلیلی کار درست نیست و هیچ اثرگذاری مثبتی در روند انتخابات ندارد. همه خواستار برپایی انتخابات واضح هستیم.

نهادهای ناظر انتخابات از سازمان ملل متحد خواسته اند برای حل معضل انتخابات در افغانستان اقدام نماید.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اخطار داده هست که اگر دفاتر این کمیسیون در ولایت های قندهار و بلخ دو مرتبه باز نشود، ممکن است برپایی انتخابات پارلمانی در این ولایت ها به دیرکرد افتد.

حامی های ائتلاف بزرگ ملی افغانستان با انتقاد از عدم شفافیت روند انتخابات، در اقدام موخر خود دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت های قندهار و بلخ را بستند.

عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون انتخابات به بی بی سی گفته هست که این کمیسیون همراه با نهادهای امنیتی در کوشش هست تا هرچه زودتر دفاتر ولایتی کمیسیون در این دو ولایت دو مرتبه باز گردند.

این سخنگوی کمیسیون انتخابات اضافه کرد، اگر ثابت گردد که نامزدهای انتخاباتی در بسته شدن دفاتر ولایتی کمیسیون دست دارند، کمیسیون طبق قانون حتی تا حذف نامزدها تصمیم خواهد گرفت.

قرار هست انتخابات پارلمانی افغانستان ۲۸ مهر برگزار گردد.

انتهای پیام