قربانعلی قائمی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه متاسفانه شرایط کنونی کشور زمینه بحران زایی دارد، اظهار کرد: قسمتی از مخالفان دولت و گروه هایی از مردم نیز به موقعیت کشور در ماه های موخر که با آن رو به رو شده هست و به تعبیری در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته، […]

قربانعلی قائمی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان اینکه متاسفانه شرایط کنونی کشور زمینه بحران زایی دارد، اظهار کرد: قسمتی از مخالفان دولت و گروه هایی از مردم نیز به موقعیت کشور در ماه های موخر که با آن رو به رو شده هست و به تعبیری در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته، بی توجه می باشند.

وی دنبال کرد: بخش قابل ملاحظه ای از این مسایل و مشکلات، ناشی از شرایط تحمیلی قدرت های استعماری و تحریمی آمریکای تمامیت خواه و انحصارطلب و دولت های هم پیمان او در جهان هست که بدون تردید باید برای مبارزه جدی با آنان تدبیر و چاره اندیشی کرد، اما عاملان بیرونی همه علل بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیست.

وی دنبال کرد: قسمتی از این مشکلات ریشه در ساختار دستگاه های اجرایی، قانونگذاری، نظارتی و قضایی و همکاری آنان و علاوه بر این نحوه برنامه ریزی و کارکرد مسئولان و قسمتی از مشکلات نیز ناشی از بروز چالش ها و عدم پایداری و ثبات در مدیریت ها هست. به عنوان نمونه قسمتی از مسائل و مشکلات موجود که صنوف و اقشار مختلف، مخصوصا کارمندان و کارگران با آنان دست به گریبان شده اند برای آن هست که حقوق ماهیانه آنان ثابت هست. این اقشار از افزایش نرخ ها بیشترین عارضه را خواهند دید و مکانیسمی برای ترمیم حقوقشان در طول سال حدس نشده و منحصرا به افزایش چند درصدی در اوائل هر سال آن هم برای یک مدت ثابت دوازده ماهه اکتفا می گردد.

انتهای پیام